Fågel i Fokus

Många önskningar väntar på svar:

En god jul för svenska bönder?

Maria Donis, vd Svensk Fågel

Julen närmar sig och det är med en stökig parlamentarisk verklighet. Ingen vet hur det utlysta extravalet kommer att påverka vår vardag och vi följer självklart utvecklingen med stort intresse. Men oavsett minister eller regering så behöver även de svenska kyckling- och kalkonbönderna klappar till julen. För att branschen ska kunna utvecklas och fortsätta att ta fram bra mat önskar jag nu att sittande och kommande regering och landsbygdsminister är lyhörda för vad bönderna verkligen behöver. På vår önskelista kan man bland annat läsa:

 • Anpassa livsmedelsstrategin efter respektive bransch, alla har sina egna förutsättningar och utmaningar. Det finns ingen lösning som fixar alla problem, den nya regeringen måste sätta sig in i alla branscher för att utforma en strategi som gör skillnad.

 • Hjälp kommuner att upphandla bättre. De flesta svenska konsumenter vill ha svensk kyckling, men på skolor, sjukhus och äldreboenden är det oftast billig, importerad kyckling som serveras. Vi önskar en större utbildningsinsats och tuffare krav på uppföljning.

 • Bättre utbildning, för alla. Ska Sverige fortsätta ligga i framkant så är det viktigt att regeringen satsar på en fjäderfäutbildning inom Sveriges Lantbruksuniversitet som ska verka för och stärka den kvalitet som vi hittills har lyckats uppnå. Men vi önskar också att Jordbruksverket och Länsstyrelsens handläggare och kontrollanter har lika stor kunskap som våra bönder. Tillsammans kan vi stärka utbildning och kompetens.

 • Förenkla reglerna är ett önskemål för att kunna utveckla branschens verksamhet. Tyvärr har utvecklingen gått åt fel håll. Istället för en enklare vardag har vi istället sett ökad detaljregleringsgrad i föreskrifter. Syftet med regelförenklingar ska vara att det blir bättre, både för djuren och rättssäkert för bonden men också för myndigheter. Men krångligare regler hindrar förnyelse och förbättringar och tillväxt i branschen.
   
 • Låt oss exportera! Om våra bönder och företag kan få utvecklas öppnas även möjligheten att exportera mer. Svensk kyckling ses som en premiumprodukt i länder som Kina och Japan. Men jag önskar vi får bilaterala avtal med dessa länder och då behöver regeringen satsa på att ha fler representanter på plats.

Jag ser med tillförsikt fram emot 2015. Handeln har insett att konsumenter allt mer vill ha svensk kyckling och uppgraderar sina sortiment med svenska råvaror. I det här nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om hur Axfood styrt om sitt EMV-sortiment mot svensk kyckling, något vi självklart tycker är fantastiskt!

Julen är matens högtid, men glöm inte bort att du kan fira en lite vitare och nyttigare jul med mer fokus på grönt och det vita köttet på julbordet. Hälsosammare och ibland godare också! Enligt de nya näringsrekommendationerna som du kan läsa om nedan fokuserar man bland annat på att vi behöver minska konsumtionen av rött kött och där är kyckling, men inte vilken kyckling som helst utan en kyckling där man tar hänsyn både till miljö och omsorg är ett mycket bra alternativ – så glöm inte kolla efter den Gula Pippin!

God Jul!!!

Maria Donis

Transparens och kvalitet – framgångsfaktorer i branschen

Under de senaste åren har den svenska konsumenten förändrats. Vi har gått från en prisjagande flock till kvalitetsmedvetna individer som ställer krav. Men vilken inverkan har det haft på livsmedelsföretagens egna varumärken? Fågel i fokus har gjort ett djupdyk i Axfoods sortiment av matfågel där EMV från den svenska bonden nu dominerar.

- Under de senaste åren har efterfrågan på närproducerade produkter ökat och hit räknas kyckling från svenska bönder. Tidigare hade vi framför allt dansk kyckling i vår EMV men sedan ungefär ett år tillbaka är all vår färska kyckling svensk. Vi såg att intresset för svensk kyckling nu var tillräckligt stort och att det skulle vara lönsamt trots att den kostar lite mer. Kvalitet och god djurhållning är viktigt för oss och därför är vi positiva till det förändrade konsumentbeteendet, säger Hans Holmstedt, inköpsdirektör på Axfood.

Att konsumenternas preferenser förändras påverkar hela branschen. Trenden där restauranger allt oftare skriver ut ursprunget på sina menyer är tydlig och allt fler kommuner upphandlar nu med fokus på kvalitet. Priset blir mindre viktigt i förhållande till kvalitet. God djurhållning, miljö- och säkerhetsfrågor värderas allt högre och 71 procent uppger att de helst väljer kyckling som kommer från en svensk bonde. Oftast för att det känns säkrare och att man vill gynna den svenske bonden. Dessa nya förhållanden ställer nya krav på livsmedelsföretagen som måste svara med produkter som möter efterfrågan.

- Transparens är oerhört viktigt för oss, både vid inköp och i kommunikationen med våra kunder. Genom att ha insyn i hela produktionskedjan garanterar vi bra kvalitet och när vi är tydliga mot våra kunder ger vi dem verktygen att göra aktiva val när de handlar. Idag kan de välja mellan ett budget- och premiumvarumärke när de handlar kyckling och nästan all kyckling är svensk. Det är bara den frysta i budgetsortimentet som är dansk vilket beror på att vi inte funnit en lönsam lösning än. Vi är noga med att skriva ut ursprunget på alla våra produkter och gör ständigt besök på våra olika kycklinggårdar. Bara för att vi har ett billigare alternativ innebär det inte att produkten får brista i kvalitet.

Svensk kyckling blir allt mer populär. En anledning är den rådande hälsotrenden som förespråkar det hälsosamma, vita köttet framför det röda eller processade köttet. Men svensk kycklings starka mervärden blir allt mer viktiga för konsumenter också. Branschen har under lång tid arbetat med att kommunicera nyttan som kommer med att köpa kyckling som kommer från en svensk bonde. Kännedomen för den blågula kvalitetsmärkningen har ökat med 600 procent på två år och allt fler kollar nu efter den Gula Pippin när de handlar.

- Det finns stor potential för svensk matfågel och det är roligt att så många fått upp ögonen för de mervärden som finns. Vi har fantastiskt bra kyckling i Sverige men det är viktigt att fortsätta att utveckla nya produkter också. Konsumenter är i ständig förändring och det gäller att kunna möta deras preferenser för att fortsätta att vara konkurrenskraftiga.

Miljö och hälsa i fokus för nya kostråden

Nu har Livsmedelsverket presenterat ett förslag till uppdaterade kostråd. Fokus ligger den här gången både på hälsa och även miljö. I rekommendationerna framkommer att vi bland annat ska skära ned på det röda köttet och äta mer grönt. När det gäller kött så lyfts det svenska, vita köttet fram som ett alternativ.

 • Kyckling är ett bra alternativ till det röda köttet. Efter att ha gått igenom en stor mängd studier så finns det inget som pekar på att obehandlat kött från fågel skulle påverka hälsan negativt, säger Åsa Brugård Konde, nutritionist på Livsmedelsverket.

Den tydligaste förändringen jämfört med de gamla kostråden är att man nu trycker både på hälsan och miljön. Och här handlar det generellt sett om att äta mer grönt.

 • I Sverige är hälften av den vuxna befolkningen överviktig. Genom att äta mer grönt som exempelvis bönor och linser och inte minst frukt så kommer många att må bättre. Vi uppmanar också att vi ska röra mer på oss – minst 30 minuter per dag. På så sätt uppnår vi en bättre energibalans.

Eftersom Livsmedelsverket rekommenderar att minska intaget från djurriket allmänt så uppmanar man inte nödvändigtvis en ökning av konsumtionen av fågelkött. Men heller inte en minskning.

 • Järninnehållet i kyckling är visserligen lägre än i rött kött men den så kallade järnfaktorn som gör det lättare att ta upp det järn som finns i vegetabilier finns inte bara i rött kött utan även i kyckling och fisk. Jag äter själv gärna fågel, ofta blir det filé, men vingar är också populärt på vårt matbord. Och på juldagen serveras självklart helstekt kalkon.

I kostråden uppmanar Livsmedelsverket inte att vi ska köpa svenskt eller närodlat, vilket bland annat beror på att man rent juridiskt har svårt att som myndighet göra de rekommendationerna. 

 • Istället säger vi att man ska välja mat med omsorg om både miljö och djurhälsa. Mat från svenska bönder ligger ofta bra till när det gäller båda de aspekterna.. Sedan är det upp till varje bransch att själv välja vad man ska föra fram i sin marknadsföring – det skulle ju kunna vara en bra idé att koppla den till våra rekommendationer.

Om de nya kostråden:
Förslaget till nya kostråd skickas ut på så kallad öppen remiss under december. Det innebär att den som vill kan gå in på Livsmedelsverkets webbplats och komma med synpunkter på förslaget och på så sätt påverka. De slutgiltiga råden beräknas vara klara under våren 2015.

asbr@slv.se

    Aktuellt

Skövde hakar på trenden

Fler vill ha kyckling från svenska bönder och det syns även bland våra kommuner och landsting. I december beslutade Kommunfullmäktige i Skövde att 500 000 kronor ska avsättas för att barn och gamla ska få svenskt på tallriken. Målet är att 70 procent av maten som serveras i kommunen ska vara av svenskt ursprung. Det innebär bland annat att den danska salladskycklingen och den chilenska kycklingfilén ersätts med kyckling som är märkt med den Gula Pippin.

Vit jul med Gula Pippin

Julen förknippas ofta med mat som korv, köttbullar och skinka, men det går att fira en traditionell jul utan det röda köttet. Att bjuda på helstekt kalkon är redan en klassiker för många men våra medlemmar har det mesta som hör julen till. Ingelsta har förutom den klassiska kalkonen julfavoriter som korvar, köttbullar och ”julskinka” av kalkon. För de som föredrar kyckling har Guldfågeln fantastska färdigstekta kycklingköttbullar. De som vill imponera lite extra kan också rulla sina egna av Kronfågelns goda kycklingfärs. Kort och gott julmat som är god för dig, för smaklökarna och kroppen.

Läs mer på Svensk Fågels hemsida »

 
Svensk Fågel Service AB, SE-105 33 Stockholm PRENUMERERA | AVPRENUMERERA