Salmonellautbrott

Vid utbrott av salmonella i din besättning, finns här viktig information. Informationen är också väsentlig för dig som vill stå förberedd för ett eventuellt utbrott. Ingen kan som bekant vara garanterad att aldrig drabbas av salmonella i djurbesättningen.

1. Dokumentet Salmonellaberedskap ger information om förebyggande åtgärder samt om vad som sker vid ett positivt svar på ett salmonellaprov. Det vill säga vad laboratoriet, myndigheten, veterinären med flera gör i ett akut läge med ett utbrott av salmonella.
Salmonellaberedskap (.doc)
Salmonellaberedskap (.pdf)

2. Dokumentet Saneringsplan är en mall för saneringsarbetet inklusive vad som bör antecknas om anläggningen och saneringsarbetet.
Saneringsplan (.doc)
Saneringsplan (.pdf)
Miljöprovtagning efter sanering (pdf)

3. Dokumentet Avlivning av fjäderfä ger information om metoder och vad som gäller vid avlivning av fjäderfä i samband med bekämpning av smittsam sjukdom (zoonos eller epizooti).
Avlivning av fjäderfä (.doc)
Avlivning av fjäderfä (.pdf)
Checklista vid stallavlivning med koldioxid (pdf)

Frågor kan ställas till Svensk Fågels chefsveterinär Pia Gustafsson.
Telefon: 0738-11 80 50
Fax: 036-37 71 71
E-post: pia.gustafsson@svenskfagel.se