Sveriges konsumenter alltmer medvetna om vad de äter

Svenskarna äter alltmer kyckling och vill helst att den ska vara svenskproducerad. Åtta av tio konsumenter är beredda att betala mer för kyckling från svenska gårdar. Trygghet och en vilja att gynna svenska bönder är fortfarande de främsta anledningarna till att välja svenskt. I år uppger dessutom över hälften att de väljer svensk kyckling för att den är uppfödd utan tillväxtantibiotika. Trots detta är det få som frågar efter ursprungsland när de äter på restaurang. Det visar en ny Ipsos-undersökning som gjorts på uppdrag av Svensk Fågel.

Konsumtionen av svensk fågel ökar i Sverige. Färska siffror visar att förbrukningen ökat med 4 procent under tredje kvartalet 2016 jämfört med samma period förra året. Så många som åtta av tio konsumenter är beredda att betala mer för kyckling från svenska gårdar eftersom det känns tryggt och för att man vill gynna svenska uppfödare.

– Ökade krav på kvalitet och svenskproducerat har naturligtvis bidragit till den starka försäljningen, säger Maria Donis, vd Svensk Fågel. Det är härligt se att våra bönders satsningar på kycklingarnas hälsa, kvalitet och hållbar produktion uppskattas. Förutom att konsumenter känner igen vår Svensk Fågel-märkning visar undersökningen också att de förstår det hårda arbete som våra bönder gör för att ta fram världens bästa kyckling.

Konsumenterna blir även alltmer medvetna om de svenska mervärdena, såsom att kycklingen inte får antibiotikabehandling i förebyggande syfte och att svensk kyckling har bättre förhållanden under uppfödningen.

Därför väljer konsumenter svensk kyckling

  • De vill gynna svenska uppfödare: 62 %
  • De tycker att det känns tryggt med svensk kyckling: 59 %
  • För att kycklingen inte inte får antibiotikabehandling i förebyggande syfte*: 56 %
  • För att svensk kyckling är bättre uppfödd: 48 %
  • För att det finns ett kontrollerat kvalitetsprogram: 39 %
  • För att de anser att svensk kyckling håller högre kvalitet: 39 %
  • Trots att en klar majoritet vill köpa svensk kyckling är det endast sex procent av dem som svarat att det är viktigt att kycklingen är svensk som frågar efter ursprungsland när de äter kyckling på restaurang. Hälften frågar aldrig när de är på restaurang och 16 procent frågar ibland. Övriga beställer inte kyckling ute.

Fakta om undersökningen

Undersökningen har gjorts av Ipsos på uppdrag av branschorganisationen Svensk Fågel. Totalt har 1087 riksrepresentativa intervjuer med män och kvinnor, 16-65 år, genomförts under perioden 2-7 september 2016.

* I Sverige får djuren endast ges antibiotika om de blir sjuka, efter diagnos av veterinär och med receptförskrivning.