Svensk Fågels stämma

PIPPI PÅ FÖRHANDLING – EN HÅLLBAR STRATEGI!

Svensk Fågel håller 2016 års stämma på hotell Skansen i Båstad den 17 mars 2017.
Stämmoprogrammet inleds klockan 13.00 med stämmoförhandlingar och avslutas med
festmiddag på kvällen. Däremellan intressanta föreläsningar, inspirerande diskussioner
och tillfälle att träffa representanter från utställande företag.

välkommen!


Programmet ses nedan och kan även laddas ned i denna pdf: Årsstämma 2016 Båstad (.pdf)Plats: Hotell Skansen i Båstad.
Dag: Den 17 mars 2017
Anmälan och bokning av hotellrum görs nedan senast den 22 februari!

 

Program

08.30-10.30 Kaffe står framdukat
09.00-10.00 WPSA årsmöte
09.00-12.00 Uppfödarmöte
12.00-13.00 Lunch
13.00-13.45 Svensk Fågels bolags och föreningsstämma
13.45-14.00 Paus. Därefter program enligt nedan.

Program stämman 

14.00-14.15
”Från förhandling till en hållbar strategi för Svensk Fågel
– en inledning till Svensk Fågels stämma”
Jenny Andersson, ordförande i Svensk Fågel sedan 2016. Jenny har sin kycklinggård
i Småland där hon tillsammans med sin man föder upp kycklingar på
Bankebergs gård.

14.15-15.00 
”Livsmedelsstrategin – rätt väg för att skapa bättre
förutsättningar för den närproducerade hållbara maten?”
Christina Yngwe, Vice ordförande i Riksdagens miljö- och jordbruksutskott,
riksdagsledamot Skåne läns södra, ledamot av det verkställande utskottet,
miljöpolitisk talesperson.

15.00-15.45 
Kaffepaus med mingel bland utställarna

15.45-16.30 
”Livsmedelsverkets roll för tillväxt och export”
Annica Sohlström, generaldirektör på Livsmedelsverket, tidigare chef vid Forum
Syd, avdelningschef vid Livsmedelsverket sedan fyra år och tidigare forskningssekreterare
vid SIDA. Sohlström är docent i nutrition vid Linköpings universitet
och innehar en doktorsgrad i medicinsk vetenskap från Karolinska institutet.

16.30-17.30 
Lyckas i kommunikation – ”Vinnaren förlorar”
Lars-Johan Åge, förhandlingsexperten som är ekonomie doktor på Handelshögskolan
i Stockholm och utbildad i förhandling på Harvard Law School.
Åge har arbetat med FBI:s gisslanförhandlare och svenska polisens insatsstyrka.
Han har också analyserat mönster hos världens bästa förhandlare inom gisslansituationer,
affärer och diplomati.

17.30 
Sammanfattning och avslutning

18.30 
Fördrink med mingel i utställningen

19.00 
Drink följt av stämmomiddag med underhållning och dans.