Fjäderfä kommer ut den 15:e varje månad, utom i juli och augusti.
Ovan ses Pernilla Johansson som prydde omslaget på Fjäderfä
nummer 2-2013.


Matfågel i tidningen Fjäderfä

Tidningen Fjäderfä tar upp det mesta inom fjäderfä, inklusive matfågelsektorn.

Direkt till FJÄDERFÄ:s hemsida: FJÄDERFÄ

Information om Fjäderfä:
Fjäderfä kommer ut med 10 nr per år.

Alla artiklar som publiceras i Fjäderfä läggs ut tidningens hemsida. Dessutom läggs aktuella artiklar löpande ut på hemsidan, utöver vad ryms i papperstidningen.

Artikelarkiv
På Fjäderfäs hemsida finns länken Artikelarkiv. Via den kan du söka fram de artiklar som intresserar dig, exempelvis inom matfågelområdet.
En sökning i artikelarkivets cirka 2 500 artiklar visar att flera hundra artiklar har anknytning till matfågelbranschen, främst slaktkyckling.

Svensk Fågel samarbetar med Svenska Ägg om att medverka i tidningen Fjäderfä.

Du är alltid välkommen att kontakta redaktör Sven Secher och tips och förslag till artiklar välkomnas!

Du når redaktören på telefonnummer 070-672 06 32 eller per e-post: journalistgruppen@secher.pp.se.

Alla i branschen bör ha ett eget ex av Fjäderfä!

Prenumeration kostar endast 300 kronor. Önskar du flera prenumerationer (till exempel att dina anställda varje månad får ett eget ex), klicka här: Fjäderfä, prenumeration 

(En prenumeration ingår i medlemskapet i Svensk Fågel).


Till Fjäderfäs förstasida