Offentlig upphandling

Den offentliga upphandlingen är omdebatterad. Svensk Fågel arbetar för att offentliga upphandlingar av livsmedel inte bara ska kunna ställa krav på pris, utan även på kvalitet.

Ett diskussionsämne är att flera kommuner runtom i landet ställer krav på ekologiskt, men inte alls i samma utsträckning ställer krav på att livsmedelshanteringen följer svensk djurskyddslagstiftning.

Läs mer om offentlig upphandling via länkar nedan. På sidorna redovisas Svensk Fågels förslag till upphandling av kyckling respektive kalkon och på den tredje länken finns några artiklar om offentlig upphandling samlade.


Kriterier för upphandling av kyckling (förslag Svensk Fågel) 

Kriterier för upphandling av kalkon (förslag Svensk Fågel) 

Artiklar om offentlig upphandling

 

För frågor och mer information, kontakta:
Maria Donis, vd Svensk Fågel
08-787 55 21
maria.donis@svenskfagel.se