Den frivilliga salmonellakontrollen


Vid salmonellautbrott i din besättning, klicka här: Salmonellautbrott

För information om den frivilliga salmonellakontrollen samt anmälan till kontrollprogrammet,
läs vidare nedan.

Den 1 januari 2008 trädde den föreskrift (2007:78, K 103) i kraft som gör det möjligt för näringens organisationer att driva frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfä. Svensk Fågel har tilldelats ansvaret för det frivilliga salmonellakontrollprogrammet för sina medlemmar.

Viktig information, blanketter
Nedan finns viktig information om kontrollprogrammet samt ansökningsblanketter. Informationen och blanketterna finns dels i wordformat (vilka kan fyllas och skickas per mail), dels i pdf-format (vilka kan skrivas ut, fyllas i och skickas per post).

Frågor och rapportering
Eventuella frågor kring programmet, ansökningsblanketter eller annat kan besvaras av veterinär Pia Gustafsson, Svensk Fågel. Det är också till henne som ansökan om anslutning till "Frivillig och förebyggande salmonellakontroll" ska skickas. Pia Gustafsson nås på:
Telefon: 0738-11 80 50, fax: 036-37 71 71 och e-post: pia.gustafsson@svenskfagel.se.

Information om frivillig salmonellakontroll (.pdf)

Plan och riktlinjer (.pdf)

Ansökan (.pdf) 
Ansökan (.doc)

Kontrollveterinärens besiktning. Försättsblad inbesiktning (.doc)
Kontrollveterinärens besiktning. Försättsblad inbesiktning (.pdf)

Kontrollveterinärens inbesiktningsprotokoll (.doc)
Kontrollveterinärens inbesiktningsprotokoll (.pdf)

Kontrollveterinärens besiktning. Rapport årlig kontroll (.doc)
Kontrollveterinärens besiktning. Rapport årlig kontroll (.pdf)

Lathund årlig kontroll 2013 (.pdf)

Besiktning foderanläggning 2013 (.pdf)