Varför ska du kolla efter den Gula Pippin?

Gula Pippin är en kvalitetsmärkning som du hittar på kyckling och kalkon från Svensk Fågels bönder. Svensk Fågel är en branschorganisation som representerar hela kedjan och vi har koll på hela resan - från kläckeri till butik. Här får du veta mer om vår märkning.

Våra bönder håller kycklingarna friska 
Våra bönder jobbar mycket med att få bort sjukdomar som salmonella och campylobacter, bakterier som kan göra oss sjuka. Det är ett fokus som är unikt för våra bönder och som vi är väldigt stolta över. För att du ska få en säker kyckling, skyddar vi våra små kycklingar genom att låta dem sprätta omkring i ett stort och luftigt stall för att minska risken att bakterier i vår omvärld hittar in. Här har de det bra, de kan äta och dricka när de vill och strosa omkring på en mjuk bädd av halm eller kutterspån. De har gott om plats och underlaget, som kontrolleras genom ett fothälsoprogram, strävar efter att ge fåglarna mjuka och fina fötter. 

Våra bönder ger dem inga konstiga tillsatser
Fodret kycklingarna äter är också av högsta kvalité. Oftast är det spannmål från gården och miljökraven är strikta. Exempelvis använder våra kycklingbönder aldrig fiskmjöl (vi vill minska risken för utfiskning av haven). Om kycklingarna matas med ett sojabaserat foder måste sojan vara GMO-fri och certifierad enligt WWF:s utarbetade krav. Svensk Fågels krav på uppfödning ger en mer hållbar uppfödning för miljön. 

Ingen antibiotika
Kyckling och kalkon som är märkt med den Gula Pippin är inte uppvuxen med antibiotikabehandling. Metoden är vanlig utomlands för att förebygga att fåglarna blir sjuka. Idag är antibiotikaresistens ett globalt problem som vuxit fram på grund av just hög antibiotikaanvändning, bland annat inom djuruppfödning. Vi är stolta över att inte bidra till den utvecklingen. Våra bönder jobbar istället med att skapa en miljö som skyddar våra kycklingar och kalkoner från smittor. God hygien är a och o – det har gett en kyckling som, till skillnad från många andra, är fri från salmonella. 

Kvalitetskrav och kontroller från start till slut
En Gula Pippin-kyckling blir, till skillnad från en del andra kycklingar, kontrollerad hela resan och det finns hårda krav på kläckeri, foder, bonden samt slakteriet. Det betyder att krav och kontroll sker i hela värdekedjan. På slakteriet har vi exempelvis löpande kontroller och utbildning av personal. Hos bonden sker kontroller regelbundet för att säkerställa att kycklingarna har haft det så bra som möjligt under sin vistelse på gården.

Strävar hela tiden efter att bli bättre
Vi vill att resten av världen ska fortsätta se våra bönder som förebilder och därför har vi ett nära samarbete med forskning och myndigheter. Vi vill att kycklingar, stallar och skötsel ska ligga på högsta kvalitetsnivå.

Du som konsument väljer själv vilka egenskaper du tycker är viktigast när du handlar. Vill du ha en kyckling eller kalkon som är god, säker och klimatsmart ska du kolla efter den Gula Pippin.