Vad står märkningarna för?

Brukar du ta hjälp av olika kvalitetsmärkningar när du handlar? Då vet du också att det finns en uppsjö märkningar och att det ibland kan vara svårt att veta vad som skiljer dem åt. Även när du handlar svensk kyckling kan du hitta olika märkningar, som till exempel Krav, Free range, majskyckling och vår egen märkning med den Gula Pippin. Men det finns också kyckling utan några märken. Vi vill att du ska veta vad vår blågula märkning står för, så att du vet vad du lägger i varukorgen nästa gång.
 

Gula Pippin-kyckling är inte som de andra – den är säkrare och klimatsmartare
För våra bönder är det a och o att kycklingarna mår bra och deras arbete tas ofta upp som goda exempel i andra länder. I Sverige har vi strikta regler för djurens välmående men vi vill att du ska få en kyckling som är bättre än så. Därför har bönderna som föder upp Gula Pippin-kyckling ytterligare regler som de måste förhålla sig till. För att en bonde ska kunna bli medlem hos Svensk Fågel och ha möjlighet att märka kycklingen med den Gula Pippin måste bonden bland annat:

1.     Följa de svenska reglerna om djurskydd

2.     Följa Svensk Fågels omfattande kvalitets- och kontrollprogram

3.     Få godkänt på de löpande kontroller som görs av Svensk Fågel och myndigheter. Alla kycklingar kontrolleras av myndighetens veterinärer på slakteriet, stallarna besiktas av oberoende kontrollant och får årligen besök av en officiell kontrollveterinär

4.     Genomgå utbildning kring djurvälfärd, djurhälsa och livsmedelssäkerhet

Det finns inga motsvarande krav som är lika omfattande inom andra märkningar som anger olika uppfödningsformer. Kyckling med Gula Pippin-märket är ett säkrare och klimatsmartare val.
 

Olika märkningar har olika krav
För att få föda upp kyckling och kalkon i Sverige finns det många krav som bönder måste leva upp till. De är nationella krav som alla måste följa. Svensk Fågel har krav som rör djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet som är ännu hårdare än de svenska djurskyddskraven. 

Produkter som är märkta med ”ekologisk”, ”tillgång till utevistelse” eller till exempel ”majskyckling” måste följa krav som ställs i EU:s regelverk för handelsnormer. Dessa krav i EU:s handelsnormer har ingen koppling till de svenska djurskyddskraven eller tuffa krav på god djurhälsa, djur välfärd eller livsmedelssäkerhet inom Svensk Fågels kvalitetsprogram. Däremot är konceptet ett komplement till de kycklingar som föds upp bland Svensk Fågels medlemmar.

Tack vare de kvalitetsprogram som finns i Svensk Fågel bär våra kycklingar på betydligt färre sjukdomar och bakterier, de är dessutom garanterat fria från salmonella.