Frågor & svar

För att ge svar på frågor och motverka att felaktig information sprids har vi samlat de vanligaste frågorna på ett och samma ställe. Vi vill att du ska känna dig trygg med vad du får när du köper produkter märkta med den gula pippin och så att du kan göra ett aktivt val.