Riktlinjer för märkning med Svensk Fågel-märket

Medlemmar i Svensk Fågel har rätt att använda Svensk Fågel-symbolen på sina produkter från anläggningar som är anslutna till branschorganisationen Svensk Fågel. Svensk Fågel-symbolen ägs av branschorganisationen Svensk Fågel och är ett registrerat varumärke hos PRV. På Svensk Fågels webbplats anges vilka företag som får använda märket.
A. Kriterier för användning av märkningen
1. Slakterianläggningarna, medlemmar i Svensk Fågel, ska endast ta emot kyckling och kalkon samt annan matfågel från uppfödare som är anslutna till Svensk Fågel. Anläggningen ska vara inbesiktigad och godkänd av Svensk Fågel.

2. Djuren ska vara kläckta, uppfödda, slaktade och förädlade i Sverige.

3. Slakteriföretagen med anläggningar anslutna till Svensk Fågel samt djurägarna ska följa de kontrollprogram och policys som är antagna av Svensk Fågels styrelse. Policys som är antagna av styrelsen kan ändras och justeras. Det åligger därför användaren att kontakta branschorganisationen om vilka policys som är aktuella för att säkerställa att man följer Svensk Fågels kriterier för märkning.

4. Slakterianläggningen ska vara godkänd och stå under Livsmedelsverkets tillsyn. Vidare ska anläggningen kontinuerligt utsättas för kontroll av oberoende kontrollorgan utsett av Svensk Fågel.

5. Slakterianläggningarna, medlemmar i Svensk Fågel, ska ha betalat årlig serviceavgift till Svensk Fågel för att kunna använda märket.

6. Märkningen ska följa de grafiska riktlinjerna och färgkoderna som Svensk Fågel anvisar.

7. Oberoende kontroll hur märkningen på slakterianläggningen hanteras enligt riktlinjerna, ska genomföras i samband med revision av Svensk Fågels kontrollprogram avseende lastning och transport samt djurskyddshanteringen på slakteriet.


Vid följande fall är det tillåtet att använda Svensk Fågel-märket:

1. Medlemsföretaget är avsändare och anges på förpackningen.

2. Medlemsföretaget är leverantör och fakturerar slutprodukten som saluförs under annat varumärke, till exempel handelns egna varumärken, retail och foodservice.

Vid avvikelse

Vid avvikelse kan uppsägning om rätt till användning av märket ske omgående. Rättelse ska ske snarast möjligt vid avvikelse.

Vem får använda Svensk Fågel-märket?

Godkända anläggningar anslutna till Svensk Fågel:
Kronfågel F38
Guldfågeln F35
Lagerbergs F29
Torsåsen F22
Knäred F26
Bjärefågel F25
Nya Lantfågel på Österlen F36
Ingelsta Kalkon F3

B. Branschriktlinjer vid tillsättning av saltlake
Produkter med Svensk Fågel-märket får tillsätta max 13 % saltlake. Vid tillsättning av 13 % saltlake och under i en produkt skall i varubeteckningen anges enligt följande: "Mörad kycklingfilé". Andel köttmängd ska framgå i innehållsförteckningen. Detta gäller endast när det har tillförts saltlake som inte ändrar köttets muskelfiberstruktur och sålunda inte tar bort de egenskaper som är karaktäristiska för färsk kyckling eller kalkon.

Vid tillsättning av kryddmarinering ska det framgå i varubeteckningen att det ingår kryddmarinering, till exempel "Vitvinsmarinerad kyckling/kalkonfilé" och så vidare. För produkter som innehåller högre andel saltlake eller marinad än 13 %, rekommenderas att förpackningen märks enligt följande: "Marinerad kyckling/kalkonfilé".