Vår organisation

Mycket av arbetet inom Svensk Fågel sker på kansliet och inom styrelsen men arbetsgrupper av olika slag fyller också en viktig funktion. Läs mer genom att klicka på länkarna nedan.