Svensk Fågels program och kontroller

Svensk Fågel har inrättat och deltar i en rad olika program för att förbättra djurskyddet och för att garantera säkra livsmedel. Grunden lades i slutet av 1980-talet och tre frågor var skälet till antagandet av olika program: borttagandet av antibiotika i djurfoder, den nya djurskyddslagen och campylobacterdebatten.

Programmen har därefter utvecklats och nya har tillkommit till exempel på grund av EU-medlemskapet. Nedan finner du mer information om Svensk Fågels olika program och kontroller.