Fågel i siffror 2015

Den svenska marknaden för svensk kyckling och kalkon slog under 2015 rekord i både produktion och försäljning. Jämfört med 2014 ökade produktionen i Sverige med 6 procent (8,2 procent inom Svensk Fågels medlemmar). Försäljningen från Svensk Fågels medlemmar ökade med 5,3 procent (beräknat i volym, ton av faktiska produkter).

Redovisningen på denna sida avser dels fågelkött totalt, dels svensk kyckling och kalkon. Källor: SCB, Jordbruksverket och Svensk Fågel.


Fågelkött
Konsumtionen av fågel har mer än fördubblats i Sverige under de senaste 20 åren och under 2015 konsumerades totalt 219 400 ton fågelkött i Sverige. I genomsnitt förbrukade varje svensk 22,4 kilo per person (dvs. omräknat till vara med ben enligt Jordbruksverkets modell). I faktiska tal konsumerades 10,2 kilo svensk kyckling om man beaktar ton av faktiska svenska kycklingprodukter.

Under året producerades totalt 145 800 ton svenskt fågelkött (kyckling, höns, kalkon, tuppar/moderdjur, gås och anka). Att jämföra med 137 800 ton år 2014 och 125 700 ton för 2013. Fler siffror finns längre ned.

I EU ökade, enligt preliminära siffror, produktionen av fågelkött med cirka 3,7 procent under 2015. Största ökningen stod Ungern och Polen för som ökade med 11,3 procent respektive 9,9 procent. Den största producenten är numera Polen men Frankrike, Tyskland och Storbritannien är också stora aktörer på den europeiska marknaden.

Svensk kyckling
Konsumtionen av svensk kyckling (från Svensk Fågels medlemsföretag) har ökat stadigt de senaste åren. Under 2015 ökade försäljningen av kyckling från Svensk Fågels medlemmar till 99 235 ton (ton av produkter), att jämföra med 94 234 ton för 2014 och 83 656 ton år 2013.

Totalt producerades cirka 94,1 miljoner kycklingar i Sverige, varav ungefär 99,2 procent kom från Svensk Fågels medlemmar. Det innebär en ökning med 8,2 procent för medlemmarna.

Under året tillkom konceptet kyckling med tillgång till utevistelse, så kallad free range. Totalt producerades cirka 374 207 djur som går under konceptet ekologiskt respektive free range, vilket totalt motsvarar 0,4 procent av den totala kycklingproduktionen.

Svensk kalkon
Även produktionen av kalkon ökade under året och landade på cirka 466 000 djur. Vilket motsvarar en ökning med hela 10,5 procent jämfört med 2014 då produktionen minskade. Totalt producerades 3 800 ton kalkon. 

Klicka här för mer detaljerad statistik om produktion av svensk matfågel (kyckling, kalkon, gås, anka).

Grafer

Total produktion, import, export och förbrukning av fågelkött i Sverige
Fjäderfäkött i Sverige, 1000-tal ton (vara med ben)Försäljning av svensk kyckling bland Svensk Fågels medlemmar (i ton av produkt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Produktion, import, export och konsumtion av fågelkött i Sverige

Förändring i ton (tusental). (Källa: Jordbruksverket och SCB)

År

Produktion

Import

Export

Konsumtion

2002 110,6 31,6 9,8 131,6
2003 105,6 34,2 11,8 128,1
2004 100,3 43,3 10,0 133,6
2005 106,9 48,1 12,5 142,6
2006 119,9 53,5 15,5 147,8
2007 113,3 55,1 15,6 152,4
2008 115,5 62,8 11,5 166,5
2009 113,5 60,2 10,8 162,2
2010 121,3 64,5  13,9 171,2
2011 121,0 69,2 13,4 176,7
2012 117,3 78,3 14,8 178,9
2013 125,7 82,8 13,9 194,6
2014 137,8 89,3 17,1 210,0
2015 145,9 91,2 17,5 219,5