Högre efterfrågan på svensk fågel trots minskad köttförbrukning

Svenskarna äter mindre kött och fågel men är noga med att välja svenskt. Det visar Jordbruksverkets senaste siffror över kött- och fågelförbrukning. Djurvälfärd, antibiotikadebatten och hälsoskäl kan vara faktorer som ligger bakom svenska folkets val av mindre importerat och mer svenskt kött och fågel.

Jordbruksverkets nya siffror över svenskarnas köttförbrukning under första halvåret av 2019 visar att svenska folket har minskat kött- och fågelförbrukningen med 3,1 procent men det är det importerade köttet som väljs bort till förmån för svensk produktion.

– Det är glädjande att se att importen av utländsk produktion minskar medan andelen svensk kyckling ökar med 3,3 procent. Det visar att svenskarna vill äta svenskt och närproducerat och därmed har produktionen av svensk fågel ökat, säger Maria Donis, VD för Svensk Fågel.

– De konsumenter som äter kött eller andra livsmedel från djurriket är mer noggranna med ursprunget i dag än förr i tiden, att djuren ska ha levt under goda förhållanden samt att de inte ska ha fått antibiotika i onödan. Detta gynnar svenskt och närproducerat, säger Åsa Lannhard Öberg.

Fortfarande mycket svensk kyckling 

På lång sikt är det fler som väljer att äta svensk kyckling. Andelen matfågel av den totala köttkonsumtionen har ökat under de senaste decennierna.

– Ökningen beror på en kombination av faktorer. Kyckling är prisvärt, lätt- och snabblagat, har neutral smak och äts i alla religioner. Produktutvecklingen har gett många nya sätt att äta kyckling på. Dessutom har kyckling en lägre klimatbelastning än andra köttslag, säger Åsa Lannhard Öberg.

Förbrukning och import i siffror 

– Den totala förbrukningen av kött minskade med 3,1 procent, vilket är en något större minskning än vid den förra halvårsavstämningen. Under första halvåret förbrukade vi i genomsnitt 15,6 kg griskött, 11,9 kg nötkött, 0,75 kg lammkött och 11,1 kg matfågel.

– Importen minskar i något snabbare takt än vad förbrukningen gör och detta leder till att den svenska marknadsandelen ökar. Marknadsandelen var under första halvåret i år 76,5 procent för griskött, 59,7 procent för nötkött, 26,6 procent för lammkött och 71,3 procent för matfågel.

– Siffrorna som Jordbruksverket tar fram visar förbrukningen av kött i slaktad vikt. Det är inte samma sak som faktisk konsumtion, där en bra tumregel är att halvera förbrukningssiffran för att få fram vad som hamnar på konsumentens tallrik.

Kontakt
Maria Donis, VD, Svensk Fågel

Telefon: 070 825 48 58
E-post: maria.donis@svenskfagel.se