Svensk Fågels utbildningsdagar ”Stärkt smittskydd” 2023

Nu är det dags för Svensk Fågels utbildningsdagar inom projektet Stärkt Smittskydd. Med anledningen av fågelinfluensautbrotten i Sverige 2020/2021 har Svensk Fågel erhållit medel från Jordbruksverket inom Landsbygdsprogrammet. Projektet sker i tätt samarbete med Jordbruksverket och SVA.

Nu ska kyckling-och kalkonbranschen bli ännu bättre på smittskydd. Syftet är att öka kunskapen och förståelsen för en god biosäkerhet och ett väl utarbetat och gårdsanpassat smittskyddsarbete. Under utbildningsdagarna ges möjlighet för medlemmar och kollegor att stärka kunskapen kring smittskydd genom att byta erfarenheter och inhämta ny kunskap.

Innehållet under Svensk Fågels utbildningsdagar anpassas till de aktuella frågor och den trendutveckling som förekommit under det gångna året, exempelvis gällande epizootiutbrott och djurvälfärd. Utbildningsdagarna följer också lokala/regionala och företagsanpassade förhållanden.

Datum, tid och platser för Utbildningsdagarna

Tid
Om inte annat anges så börjar vi med samling klockan 9.30 med kaffe. Start klockan10.00 och lunch cirka 12.00. Kaffe vid 14.30 och vi avslutar dagen cirka vid klockan 16.30.

25 januari, Avelsuppfödarna
Quality Hotel Match
Brånebacken 4, 553 15 JÖNKÖPING

26 januari, Guldfågelns uppfödare
Hotel Öjaby Herrgård
Öjabyvägen 113
SE325 50 VÄXJÖ

27 januari, Knäred/Bjärefågel
Hotel Spa & Lögnäs Gård
Lögnäs 62
312 96 LAHOLM

31 januari, Ingelsta Kalkon
Brukstorp 1024

1 februari, Atrias uppfödare
Åhus Gästgivaregård
Gamla Skeppsbron
296 31 ÅHUS

2 februari, Kronfågels uppfödare
Best Western Hotel Norra Vättern
Klockarbacken
SE 696 30 ASKERSUND

SISTA ANMÄLNINGSDAG 11:e JANUARI

Anmälningstiden har gått ut, var vänlig kontakta Pernilla Aspernäs pernilla.aspernas@svenskfagel.se för efteranmälan