Smittskyddskontroll vid införsel av fjäderfä och kläckägg

Föreningen för Smittskyddskontroll av fjäderfä (SSK)

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU. Det innebar omfattande förändringar för svenska djurägare och konsumenter, med stora möjligheter men också risker.

Inom EU finns ingen gränskontroll eller karantän. Handel med kläckägg, daggamla kycklingar och övrigt fjäderfä sker istället utifrån gemensamma bestämmelser om sjukdomsfrihet. Problemet är att bestämmelserna inte omfattar alla de smittämnen och sjukdomar som svenska fjäderfän är fria från. Fram till den 21 april 2021 har det problemet lösts genom Jordbruksverkets fortsatta krav på karantän och provtagning vid all införsel.

När EU:s nya AHL (Animal Health Law) trädde i kraft under 2021 ströks krav på karantän vid införsel i Jordbruksverkets föreskrifter. I samband med det aktiverades fjäderfäbranschens Förening för smittskyddskontroll (SSK) och det program för kontroll vid införsel av fjäderfä, som vilat sedan EU inträdet reviderades. Beslutet inom SSK innebär att Föreningen idag ställer i princip samma krav vid införsel av fjäderfä och kläckägg som gällt sedan 1995.

Branschorganisationerna Svenska Fågel och SFS-Svenska Ägg bildade den 19 december 1994, tillsammans med andra fjäderfäorganisationer och föreningar i Sverige, en gemensam förening för smittskyddskontroll. De organisationer och föreningar som står bakom bildandet av föreningen är;

– Svensk Fågel,

– SFS-Svenska Ägg,

– Svenska Rasfjäderfäförbundet,

– Svensk Duvavelförening,

– Svenska Brevduveförbundet,

– Svenska Strutsföreningen,

– Jägarnas Riksförbund samt

– Ekologisk hönshållning,

dvs de organisationer, föreningar och företag som i dag handlar med, ställer ut, tävlar med samt bedriver avel och produktion med fjäderfä i Sverige.

Föreningen bildades för att fortsatt kunna handla med ägg och levande fjäderfä under kontrollerade former, med bibehållande av det goda smittskyddsläge som Sverige uppnått.

 Smittskyddskontrollen har två huvudmål:

  1. att förhindra introduktion av smittsamma sjukdomar i landet
  2. att förhindra spridning av smittsamma sjukdomar mellan anläggningar.

Skäl för Föreningens beslut  

God djurhälsa är grunden för en sund djurhållning och hög livsmedelskvalitet. Friska djur innebär mindre behov av antibiotika och följaktligen mindre problem med restsubstanser och resistensutveckling.

Vi har i Sverige förmånen av ett gott djurhälsoläge. Inom EU förekommer i dag flera sjukdomar, som vi i Sverige antingen är helt fria ifrån eller som vi har ett kontrollprogram för. Exempel på sådana sjukdomar hos fjäderfä är Salmonella, Newcastlesjuka, Egg drop syndrome (EDS), och Mycoplasma gallisepticum/meleagridis/synovie. Utbrott av dessa sjukdomar innebär, förutom lidande för djuren, betydande kostnader för såväl samhället som djurägarna.

Den ”svenska modellen”, har namn om sig att vara djur- och miljövänlig samt ge rena och säkra livsmedel. En av Sveriges stora fördelar är just den allmänt kända friheten från smittsamma sjukdomar och en mycket låg antibiotikaförbrukning.

För mer information se:

Föreningen för smittskyddskontroll vid införsel (SSK)

Smittskyddskravsprogrammet vid införsel av fjäderfä och kläckägg

 

Senast uppdaterad: 23 mars 2017