Kontakt & medarbetare

Jenny Andersson

Ordförande och kycklingbonde

stjarnamo@telia.com

Pernilla Aspernäs


Kanslichef

pernilla.aspernas@svenskfagel.se 0702-22 39 36

Pia Gustafsson

Veterinär

pia@svenskfagel.se 0738118050

Anna Silvera

Expert inom etologi och djurvälfärd

anna.silvera@svenskfagel.se 0703727410

Lotta Waldenstedt

Foder- och djuromsorgsexpert, rikslikare på Agria Djurförsäkringar

lotta.waldenstedt@svenskfagel.se 0724536453

Stina Nordqvist

Kommunikatör och dietist

stina.nordqvist@svenskfagel.se 0706330650