Om märkningen

Flera studier visar att många föredrar svensk kyckling och kalkon, men när det kommer till att välja rätt matfågel i butik upplever många konsumenter att det känns svårt. Hur ser man egentligen varifrån kycklingen eller kalkonen kommer? Och vad är skillnaden mellan de olika märkningarna; ekologisk, free range, majkyckling och Svensk Fågels kvalitetsmärkning med den Gula Pippin?

Dessa frågor vill vi hjälpa till att besvara.

Gula Pippin
Branschorganisationens märkning med den Gula Pippin garanterar att kycklingen och kalkonen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige – oavsett vilken produkt det rör sig om. Men den är också mer än bara en ursprungsmärkning. Den Gula Pippin garanterar en frisk och salmonellafri kyckling eller kalkon som vuxit upp under goda förhållanden, i skydd av ett flertal stränga kvalitetsprogram, på gårdar som arbetar klimatsmart.

Våra bönder sätter kycklingarnas och kalkonernas välmående i första rummet. Deras sätt att arbeta visas ofta upp som goda exempel i andra länder. I Sverige finns redan strikta regler för djurhälsa, men för oss är de inte tillräckliga. Därför har bönderna anslutna till Svensk Fågel ytterligare regler de måste förhålla sig till. Medlemmar hos Svensk Fågel som har möjlighet att märka kycklingen med den Gula Pippin måste:

  1. Följa branschorganisationens omfattande kvalitets- och kontrollprogram.
  2. Följa Svensk Fågels riktlinjer och krav gällande transporter och slakt.
  3. Genomgå utbildningar kring djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet.

Inga andra märkningar har krav som motsvarar Svensk Fågels. Produkter märkta med ”Ekologisk”, ”Free range” eller ”Majskyckling” måste följa krav som ställs i EU:s regelverk för handelsnormer. Men dessa har ingen koppling till de svenska djurskyddskraven eller de hårda krav på god djurhälsa, djurvälfärd eller livsmedelssäkerhet som inkluderas i Svensk Fågels kvalitets- och kontrollprogram. Däremot kan koncepten ses som komplement för de kycklingar och kalkoner som föds upp bland branschorganisationens medlemmar.

Kyckling eller kalkon märkt med den Gula Pippin är ett säkrare, godare och mer hållbart alternativ.