Om Svensk Fågel

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk matfågelproduktion och uppfödning. Vi står för 98 procent av matfågelproduktionen i Sverige. Vi representerar hela kedjan och våra medlemmar består av avelsföretag, kläckerier, fodertillverkare, bönder och slakterier. Kronfågel, Guldfågeln, Lagerbergs kyckling, Knäreds kyckling, Bjärefågel och Ingelsta kalkon är exempel på några av våra medlemsföretag. Alla arbetar mot ett och samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon.

Här hittar du våra stadgar.

Svensk Fågel samarbetar med många organisationer och inom en rad nätverk, både i Sverige och internationellt. Detta gör att vi kan påverka utvecklingen i flera viktiga frågor som till exempel arbetet med att bibehålla den goda svenska djurhälsan. Exempel på samarbetsgrupper där Svensk Fågel ingår är Stiftelsen Veterinär Fjäderfäforskning, World Poultry Science Association och AVEC.

Du är varmt välkommen att ansöka om att bli medlem hos oss.

Senast uppdaterad: 2 mars 2017