antibiotika

Minimal antibiotikaresistens i svensk kycklingproduktion

”Friska djur behöver inte antibiotika” är en tumregel som svensk kycklingproduktion lever upp till. Övriga länder i Europa ligger fortfarande efter men försöker närma sig den svenska modellen med långsiktigt och målmedvetet förebyggande arbete för att hålla djuren friska. Svensk Fågel har sedan 90-talet arbetat aktivt för att minimera användningen av antibiotika. Svenska kycklingbönder använder […]

Läs mer 2021/04/30

Är svensk kyckling helt fri från antibiotika?

Svensk Fågel arbetar aktivt och framgångsrikt för att minimera användningen av antibiotika i uppfödningen. Det är väldigt få kycklingflockar som behandlas årligen. Ändå finns många frågor och en del missuppfattningar om antibiotika i kyckling. Vi lät därför vår expert, chefsveterinär Pia Gustavsson, reda ut begreppen: Pia Gustavsson, chefsveterinär, Svensk Fågel   Frågor och svar om antibiotika […]

Läs mer 2020/11/20

Fortsatt låg ESBL och antibiotikaresistens i svensk kyckling

Förekomsten av ESBL-bildande bakterier hos svensk kyckling har minskat rejält. I övriga Europa och i övriga länder i världen ser situationen sämre ut, där förekomsten av ESBL bland kyckling är betydligt högre. Den senaste Svarm-rapporten från SVA (Statens Veterinärmedicinska Anstalt), Svarm-Svedres visar på fortsatt låga siffror. – Det är en framgångsfaktor när alla led inom kedjan […]

Läs mer 2020/06/11

Rekordlåg antibiotikaanvändning i svensk kycklinguppfödning

Överanvändning av antibiotika och utveckling av resistenta bakterier är en av vår tids viktigaste och allvarligaste hälsofrågor. Svensk Fågel arbetar aktivt för att minimera användningen av antibiotika. Svenska kycklingbönder använder inte tillväxtantibiotika eller preparat som äventyrar hälsan hos djur eller människor. I andra länder är situationen tyvärr inte lika positiv. Att  använda antibiotika i förebyggande […]

Läs mer 2020/03/12

Minskad antibiotikaresistens och ESBL hos svenska kycklingar

Antibiotikaresistens är fortfarande ett stort problem, speciellt i länder utanför Sverige. Nu visar en rapport från EFSA, European Food Safety Authority, att lägre nivå av ESBL hos svenska kycklingar har förbättrat situationen.  ESBL och antibiotikaresistens hänger ihop genom att ESBL (som betyder Extended Spectrum Betalactamase) är ett enzym som förbättrar bakteriens motståndskraft mot antibiotika. Användning […]

Läs mer 2020/03/04

Antibiotikaanvändning och resistens i Sverige vs EU

Användningen av antibiotika och förekomsten av antibiotikaresistens bland bakterier hos matfågel (kyckling och kalkon) i Sverige är mycket låg.  I övriga Europa och i övriga länder i världen ser situationen annorlunda ut. I EU:s övervakning av antibiotikaresistens hos bakterier från djur undersöks bland annat tarmbakterier (kolibakterier) från slumpmässigt valda friska djur vid slakt. Resultaten speglar […]

Läs mer 2019/10/11

Antibiotikaresistens – största hotet mot mänskligheten?

Amazonas brinner. Ett skäl är att Brasiliens president Bolsonaro blundar för den katastrof för människor, artrikedom och klimat som bränderna orsakar. En del vill därför säga upp det handelsavtal som EU just träffat med Mercosur-länderna. Men förutom oron för klimatet finns det också starka skäl att oroa sig för ett annat hot mot mänskligheten med […]

Läs mer 2019/09/06

Sjukhusmat med importerad kyckling riskerar öka antibiotikaresistens

Medan många sjukhus runt om i Sverige kämpar med att motverka multiresistenta bakterier serveras patienterna importerad, antibiotikabehandlad kyckling. Det visar en kartläggning som branschorganisationen Svensk Fågel har genomfört. Endast 5 serverar 100 procent svensk kyckling Knappt en fjärdedel av landstingen serverar enbart svensk kyckling. Flera landsting köper in kyckling från länder som Thailand, Polen, Brasilien […]

Läs mer 2018/07/25

Antibiotikabehandlad kyckling serveras i vården

Medan många sjukhus runt om i Sverige kämpar med att bekämpa multiresistenta bakterier serveras patientierna importerad, antibiotikabehandlad kyckling. Det visar en kartläggning som branschorganisationen Svensk Fågel har genomfört. Regeringen har nyligen lyft frågan och vill ha en obligatorisk ursprungsmärkning inom restaurang och storkök. Men det tar tid att skapa förändring och under tiden ökar risken […]

Läs mer 2018/07/23

Antibiotikaresistenta bakterier – ESBL

Om bakterien ESBL (Extended Spectrum Beta-Lactamase) är en resistensmekanism hos vissa bakterier, ett enzym, som gör dem resistenta mot somliga typer av antibiotika. Fullt friska djur och människor kan bära på ESBL-bakterier utan att bli sjuka. Människor kan bli smittade på utlandsresor till exempelvis Sydeuropa, Indien, Egypten eller Thailand. År 2010 rapporterades de första provsvaren […]

Läs mer 2017/09/05

Antibiotika – statistik för svensk kyckling

Svensk Fågel arbetar aktivt och framgångsrikt för att minimera användningen av antibiotika. Generell användning är förbjuden och antibiotika får endast ges till djur efter veterinär föreskrivning, för att lindra och bota sjukdom. Branschens unikt låga användning beror på den svenska modell som lägger stor vikt vid förebyggande smittskydd, god djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Resultatet ger svenska kycklingar […]

Läs mer 2017/03/27

Om antibiotikaresistens/VRE

Kan man bli smittad med vancomycinresistenta enterokocker, VRE, om man äter kyckling? Ja, men med rätt tillagning och god kökshygien, som man ju alltid ska ha, så dör bakterien och då finns det ingen risk. Inga av de fall som finns rapporterade från sjukhus i Sverige kan kopplas till kyckling. Förekommer VRE i kyckling från […]

Svenska kycklingar sitter INTE i bur

Svensk Fågel välkomnar EU-kommissionens förmodade lagförslag om utfasning av burhållning, då kan övriga EU-länder närma sig de höga krav på djurvälfärd som redan finns i Sverige. Inga svenska kycklingar sitter i bur idag utan växer upp fritt i stora, luftiga stallar. Nu lutar det åt att EU-kommissionen kommer lägga ett lagförslag om utfasning av burhållning, […]

Läs mer 2021/07/02

Är svensk kyckling helt fri från antiobiotika?

Svensk Fågel arbetar aktivt och framgångsrikt för att minimera användningen av antibiotika i uppfödningen. Det är väldigt få kycklingflockar som behandlas årligen. Ändå finns många frågor och en del missuppfattningar om antibiotika i kyckling. Vi lät därför vår expert, chefsveterinär Pia Gustavsson, reda ut begreppen: Pia Gustavsson, chefsveterinär, Svensk Fågel Frågor och svar om antibiotika i […]

Läs mer 2020/11/17

Svenska kycklingar är friska och välmående

Den här texten har tidigare publicerats i tidningen Dagens ETC: I debattexten ”Sluta ät kyckling – minska risken för covid 19” i tidningen Dagens ETC skriver Djurens Rätt felaktigt att kycklingproduktion bär skulden för Covid 19. Här målas våra svenska kycklingbönder upp som skurkar i väldigt generaliserande och grova penseldrag, vilket inte stämmer med verkligheten. Redan långt […]

Läs mer 2020/09/19

Stoppa fulkycklingen från skolmatsalen

Nu börjar en ny skoltermin som förhoppningsvis blir annorlunda än den Corona-vår som vi genomlevt. Gymnasieskolorna gick under våren över till distansundervisning med åtminstone en tydlig effekt. Många elever blev utan sin skollunch. Numera är det ofta kyckling på skollunchmenyn och det finns goda skäl för det. Genom att välja kyckling från svenska bönder – […]

Läs mer 2020/08/04

Svensk kyckling i världsklass

Den här texten har tidigare publicerats i Debatt, Fri Köpenskap, 8 juni:  Svartmålning, menar branschorganisationen i sitt debattsvar och tillbakavisar kritiken från Djurens rätt i branschtidningen Fri Köpenskap. Här kan du ta del av Jennys svar på tal mot kritiken. Min familj har brukat vår gård i Småland i generationer. Vi lägger ner hela vår […]

Läs mer 2020/06/09

”Jag är stolt över att vara svensk kycklingbonde”

Anna Kihlén-Larsson driver Spannarps Säteri i Ängelholm tillsammans med Erik Larsson. Här står kycklinguppfödningen i fokus och har integrerats i gårdens kretslopp. Hållbarhet och god djurvälfärd är två av Spannarps säteris viktigaste framgångsfaktorer. Lantbruksmiljö är något Anna är van vid sedan uppväxten på en mjölkgård utanför Tierp. Hon pluggade till agronom med ekonomisk inriktning på […]

Läs mer 2020/06/05

ESBL och kyckling

Förekomsten av ESBL-bildande bakterier hos svensk kyckling har minskat rejält. I övriga Europa och i övriga länder i världen ser situationen sämre ut, där förekomsten av ESBL bland kyckling är betydligt högre. ESBL står för Extended spectrum betalactamase och är en resistensmekanism hos vissa bakterier, ett enzym som gör bakterierna resistenta mot viss typ av […]

Läs mer 2020/03/12

Hållbar och hälsosam jul med svensk fågel

Med svensk kyckling och kalkon på julbordet i år gör du många vinster. Inte bara för klimatet, smaken och hälsan. Du stödjer också våra svenska kycklingbönder samtidigt som du inkluderar de flesta religioner. Svensk kyckling och kalkon är bra för alla.  Vill du få till ett mer hållbart och hälsosamt julbord i år? Men utan […]

Läs mer 2019/12/18

Fakta från Svensk Fågel istället för myter från Djurens Rätt

Djurens Rätt har återigen startat en smutskastningskampanj mot oss och våra svenska kycklingbönder. Här svarar vi med fakta istället för myter. Svensk Fågels ordförande Jenny Andersson som också är kycklingbonde har gett följande kommentar till kampanjen: ”Det är väldigt tråkigt och sorgligt att Djurens Rätt kritiserar och trycker ned svenska bönder med den typen av […]

Läs mer 2019/11/18

Fågel och forskning

Inom Svensk Fågel finns en arbetsgrupp med särskilt fokus på forskningsfrågor. Gruppen består av personer med kompetens inom hela värdekedjan d.v.s. inom områden som rör djurvälfärd, djurhälsa, foder och slakteri. Gruppens syfte är att identifiera vilka behov branschen har samt att uppmana forskare att ansöka om medel inom befintliga anslag utifrån branschens behov. Kunskap är […]

Läs mer 2019/10/23

Viktigt att kycklingen är svensk och att maten är trygg

Att kycklingen är svensk och att maten är trygg blir allt viktigare för svenska folket. Det visar en ny marknadsundersökning från branschorganisationen Svensk Fågel via IPSOS. Säker och trygg mat är viktigast i målgruppen med kvinnor över 30 år medan ursprung och hållbarhet är avgörande i yngre åldrar. Svensk Fågel utförde den 10-13 september 2019 […]

Läs mer 2019/10/15

Viktigt att kycklingen är svensk och att maten är trygg

Att kycklingen är svensk och att maten är trygg blir allt viktigare för svenska folket. Det visar en ny marknadsundersökning från branschorganisationen Svensk Fågel via IPSOS.  Säker och trygg mat är viktigast i målgruppen med kvinnor över 30 år medan ursprung och hållbarhet är avgörande i yngre åldrar. Svensk Fågel utförde den 10-13 september 2019 en […]

Läs mer 2019/10/08

Vinnare i Svensk Fågels Food & Wine-tävling

Av de många tusentals tävlande i vår monter på Food & Wine har vi nu dragit en vinnare och några tröstprisvinnare.  Rätt svar om kycklingarnas foder: B. Spannmål från svenska bönder som odlat vetet på gården. När blev det förbjudet att ge tillväxtantibiotika till kycklingar? A. 1986 Hur föds svenska kycklingar upp? B. Frigående i […]

Läs mer 2019/10/02

Svensk kyckling – en värld av smaker

  Nu har vi på Svensk Fågel tillsammans med några av Sveriges främsta matforskare tagit fram ett eget smakspråk och en smakprofil för svensk kyckling. För kyckling smakar inte bara kyckling – utan mycket mer. Smaken och upplevelsen av måltiden beror på vilken detalj på kycklingen du äter, men kanske framförallt hur den tillagas. Och […]

Läs mer 2019/09/11

Högre efterfrågan på svensk fågel trots minskad köttförbrukning

Svenskarna äter mindre kött och fågel men är noga med att välja svenskt. Det visar Jordbruksverkets senaste siffror över kött- och fågelförbrukning. Djurvälfärd, antibiotikadebatten och hälsoskäl kan vara faktorer som ligger bakom svenska folkets val av mindre importerat och mer svenskt kött och fågel. Jordbruksverkets nya siffror över svenskarnas köttförbrukning under första halvåret av 2019 […]

Läs mer 2019/08/30

Myter och fakta om svensk kyckling

Svensk kyckling är gott, hälsosamt och hållbart. Dessutom kommer kyckling märkt med Gula Pippin från kycklingar som har haft ett bra liv, som är uppfödda hos svenska bönder i princip utan antibiotika. Tyvärr finns en hel del myter om svensk kyckling och kycklinguppfödning, här reder vi därför ut begreppen. Burmyten Inga kycklingar i Sverige sitter […]

Läs mer 2019/06/19

Minskad förekomst av ESBL hos svensk kyckling

Förekomsten av bakterier med så kallad ESBL-resistens hos svensk kyckling minskar rejält. Det visar den nya Swedres-Svarm-rapporten för 2018 från SVA, Statens Veterinärmedicinska anstalt. – Alla led har bidragit till minskningen. Avelsföretagen internationellt har lyckats stoppa förekomsten och svenska avelsföretag och kycklingbönder har bidragit ytterligare genom att omgångsvis få helt rent i sina stallar. Vidare […]

Läs mer 2019/06/11

Svensk kyckling i Hong Kong

Nyligen träffade Svensk Fågel tillsammans med Business Sweden representanter för en stor livsmedelskedja i Hong Kong för att diskutera exportfrågor gällande svensk matfågel. – Att träffa våra medlemmars kunder skapar större förståelse vilka mervärden som efterfrågas i Hong Kong. Därmed kan vi även hjälpa till och stötta med budskap och kommunikation, säger Maria Donis, vd […]

Läs mer 2019/05/06

Nya landsbygdsministern behöver tillföra tillit och dialog

Den här texten har tidigare publicerats som en krönika i tidningen Jordbruksaktuellt, nr 3, 13 februari 2019: En ny landsbygdsminister är på plats med uppdraget att jobba vidare med livsmedelsstrategin. När jag frågar mina medlemmar, lantbrukare och livsmedelsföretagen om de hittills har upplevt effekter och resultat från livsmedelsstrategin blir svaret att det har gått åt […]

Läs mer 2019/02/14

Hållbart nyårslöfte till politiker – välj svensk kyckling

Det finns ett nyårslöfte som både konsumenter och politiker, ansvariga för offentlig upphandling, borde avge och försöka hålla sig till under året. Det är att köpa svensk kyckling. Då lyssnar de till svenska folkets önskan, 87 procent tycker det är viktigt att kycklingen är svensk.  Tre av fyra konsumenter före­drar svensk kyckling i stället för importerad. Enligt […]

Läs mer 2018/12/19

En kycklings liv – så har kycklingen det i bondens stall

Svensk Fågels främsta uppgift som branschorganisation är att kontrollera, garantera och se till att kycklingarna får ett bra liv. Här berättar vi om hur kycklingarna har det hos våra medlemmar, svenska kycklingbönder, hur deras tid i kycklingstallet ser ut.  Branschorganisationen Svensk Fågel har som främsta uppgift att driva kontrollprogram som främjar en god djurhälsa, djurvälfärd […]

Läs mer 2018/11/12

En kycklings liv – så har kycklingarna det i bondens stall

Här berättar vi om hur kycklingarna har det hos våra medlemmar, svenska kycklingbönder och hur deras tid i kycklingstallet ser ut. Vår främsta uppgift som branschorganisation är att kontrollera, garantera och se till att kycklingarna får ett bra liv. Att kycklingarna mår bra är en förutsättning för att kycklingbondens verksamhet ska fungera. Branschorganisationen Svensk Fågel […]

Svensk kyckling huvudråvara i Årets Kock

Svensk hel kyckling från Svensk Fågels medlemsföretag Bjärefågel är huvudråvara i den tävlingsrätt som ska presenteras för juryn under finalens första dag i Årets Kock 2018 – fredagen den 28 september. – Ett glädjande besked och väldigt spännande att se vad landets främsta talanger kan hitta på med svensk kyckling. Det är en råvara som […]

Läs mer 2018/09/05

Torkan riskerar fördyra kyckling i höst

Sommarens torka och bränder fortsätter att sätta press på de svenska bönderna. Konsekvenserna slår nu med full kraft även mot den svenska matfågelbranschen. Åtgärder måste därför snabbt sättas in som stillar kycklingböndernas oro för att importerade ”fulkycklingar” ska fylla diskarna.   Just nu slår priserna för kycklingarnas foder i höjden efter de usla spannmålsskördarna och […]

Läs mer 2018/08/29

Svensk Fågel välkomnar regeringens nya utredning för obligatoriska upphandlingskrav

Regeringen har nu inlett ett lagstiftningsarbete med obligatoriskt krav för alla kommuner, landsting och myndigheter vid upphandlingar av animaliska livsmedel, kött och fågel. Något Svensk Fågel välkomnar och länge har efterfrågat och som förhoppningsvis leder till att den kyckling som köps är svensk eller kommer från en produktion med lika höga krav på djurskydd och […]

Läs mer 2018/08/24

Viktigaste valfrågor för matfågelbranschen 2018

Svensk Fågel på plats i Almedalen – de viktigaste politiska frågorna inför höstens riksdagsval

Läs mer 2018/07/02

Vem kan man lita på?

Häromdagen gick jag förbi en trevlig kvarterskrog nära mitt jobb. En fin handskriven skylt berättade att de jobbade med närproducerad mat för att det är bra för kropp, knopp och samvete. Men när jag frågade var kycklingen kom ifrån så var den holländsk – inte någon svensk, närproducerad kyckling så långt ögat nådde. Som kroggäst […]

Läs mer 2018/06/28

100 procent svensk kyckling på Scandic

Scandic kommer från och med hösten 2018 servera kyckling med endast svenskt ursprung, helt i linje med deras fokus på klimat- och kvalitetsaspekter. Totalt kommer ändringarna att beröra 201 ton kyckling och övergången kommer att ske på verksamhetens alla hotell runtom i Sverige. Efter en omfattande upphandling har Scandic ändrat sina leverantörsavtal gällande kyckling och […]

Läs mer 2018/06/27

Markus Johansson

Vassmolösa gård i Småland drivs av kycklingbonden Markus Johansson tillsammans med sambon Helén och Markus föräldrar Jan och Agneta. Här föds god, hälsosam och klimatsmart kyckling upp till leverantören Guldfågeln.  Vid sidan om kycklinguppfödningen inackorderas 35 hästar. Markus och Helén odlar även 420 hektar åker, som används till kycklingarnas foder. Halm och flis från grödorna värmer upp […]

Läs mer 2018/06/17

​Ny kvalitets- och ursprungsmärkning av restaurangkyckling på gång

Svensk Fågel är mycket positiv till regeringens förslag om en obligatorisk ursprungsmärkning av mat på restauranger och storkök. Matfågelbranschen har redan i dag en välkänd kvalitets-och ursprungsmärkning i butik, i form av den Gula Pippin, som konsumenterna efterfrågar. En symbol som enkelt går att användas även på krogen. Men det finns utmaningar.  – Många restauranger kommunicerar […]

Läs mer 2018/06/13

Våga Fråga

Att göra medvetna val på restaurang är svårt då matens ursprung sällan står utskrivet på menyn. För att få reda på var maten kommer ifrån måste du oftast fråga. Ibland känns det naturligt men det kan också kännas lite jobbigt. Vi vill ändå peppa dig till att våga fråga, här kommer därför 4 frågetips: 1. […]

Läs mer 2018/05/23

Miljöpartiets dubbelmoral håller inte

Den här texten är tidigare publicerad i Expressen, 2018-05-21 50 000 dödsfall om året i Europa och USA kan kopplas till bakterier som utvecklat antibiotikaresistens. Miljöpartiet vill införa en skatt – men borde sopa framför de egna dörrarna först, skriver kycklingbonden Jenny Andersson, ordförande för Svensk Fågel. I år är det 30 år sedan Miljöpartiet dansade […]

Läs mer 2018/05/21

Hjälp oss att bli kvitt fulkycklingen

Den här texten publicerades i SvD.se 2018-05-11: I Sverige används inte antibiotika systematiskt för att öka köttproduktionen utan endast vid sjukdomsutbrott. Däremot importeras stora mängder så kallad ”fulkyckling” som regelmässigt fått antibiotika. En del ”fulkyckling” hamnar tyvärr på tallrikarna i förskolor, skolor och i äldreboenden. Det är inte acceptabelt, skriver Jenny Andersson, kycklingbonde, och Maria […]

Läs mer 2018/05/11

Fakta om kycklinguppfödning

Att kycklingarna mår bra är en förutsättning för att kycklingbondens verksamhet ska fungera. Med anledning av Djurens Rätts kampanj ”99 miljoner” ger vi här information om hur kycklinguppfödning faktiskt går till hos Svensk Fågels bönder.  Påståenden och fakta Påstående 1. Kycklingarna syns inte, de hålls inomhus vilket är dåligt för dem. Fakta: Inomhusmiljö är inte […]

Läs mer 2018/04/11

Svensk kyckling är mer hälsosam än någonsin

Under Svensk Fågels årsstämma som hölls i Jönköping den 22 mars framkom att svensk kyckling är frisk, antibiotikaanvändningen är låg och närmast obefintlig liksom campylobacternivån som nu är extremt låg. På årsstämman diskuterades även kommande regler från Jordbruksverket samt ett ökat fokus på export och hållbarhet.  Svenska kycklingar och kalkoner mår bra och är friska. […]

Läs mer 2018/03/26

För oss är det en självklarhet att kycklingarna ska må bra

Vi kycklingbönder arbetar året runt med att ta fram bra mat till de svenskar som väljer att äta kyckling. För oss är det en självklarhet att våra djur ska må bra. Våra gårdar är familjejordbruk som erbjuder konsumenter, skolor, sjukhus och restauranger, god, klimatsmart och hälsosam svensk kyckling. Våra kycklingar föds upp frigående i stora […]

Läs mer 2018/03/22

Så följer Svensk Fågel ECC – European Chicken Commitment

För Svensk Fågel är frågor om djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och god djurhälsa med låg användning av antibiotika grunden för en hållbar kycklinguppfödning och har så varit under många år, långt innan ECC-kraven framhölls. Vad gäller ECC uppfyller Svensk Fågel sju av nio krav och har i flera fall till och med strängare krav än ECC.  Svensk […]

Läs mer 2018/03/16

Övervakning och uppföljning ger friska djur

Svensk kyckling är fri från salmonella, har låg andel campylobacter och användningen av antibiotika bland svenska kycklingflockar är näst intill obefintlig. Men de goda resultaten kommer inte av sig själv. Bakom siffrorna ligger många år av förebyggande arbete, god djurhälsa, övervakning och uppföljning. Och Sverige ligger långt före många europeiska grannar. – Vår målsättning är […]

Läs mer 2018/02/08

Ett hållbart jordbruk för framtiden

Hemma på Bankebergs gård i Småland arbetar Jenny Andersson, kycklingbonde och ordförande för Svensk Fågel, dagligen med att hitta metoder som gör gården mer hållbar. Solenergi, minskat matsvinn, djurvälfärd och hållbar antibiotikaanvändning är bara några av de saker hon brinner för. Sedan jag var 24 år har jag drivit gården och hela tiden försökt hitta […]

Vinnare i årets jultävling är…

Vinnaren av Svensk Fågels jultävling är @arnesmat! Stort Grattis! Vi hoppas att fler av er följer Arnes exempel och lagar mat med kyckling och kalkon från Svensk Fågel. Det bidrar inte bara till att stötta det svenska jordbruket, utan garanterar även att fågeln är fri från tillväxtantibiotika, aldrig sitter i bur, inte matas med fiskmjöl, […]

Läs mer 2017/12/22

Fortfarande vanligt med importerad kyckling som skolmat

I dagarna börjar skolan för tusentals elever runtom i landet och dörrarna till skolmatsalarna öppnas. 8 av 10 svenskar vill ha mat från svenska bönder i skolan men en ny pilotstudie visar en annan verklighet. Trots att allt fler kommuner upphandlar svenskt är det fortfarande vanligt med kyckling från länder som Thailand och Brasilien. Endast […]

Läs mer 2017/08/24

Policyer

Koccidiostatika Tarmparasiten koccidier förekommer hos alla fjäderfän och innebär lidande för djuren. Eftersom Svensk Fågels medlemmar värnar om djurhälsa anser man det inte vara etiskt försvarbart att inte förebygga koccidios. Därför tillsätts koccidostatika i fodret. Användningen ska ske i enlighet med Svensk Fågels kontrollprogram avseende koccidios, och clostridios (en annan tarmsjukdom hos kycklingar). Programmet övervakas […]

Läs mer 2017/03/27

Om koccidiostatika

Är koccidiostatika en antibiotika? Koccidiostatika är ett tillåtet medel som enligt en mycket strikt och teoretisk definition tillhör det man kallar antibiotika. Detta för att koccidiostatika bildas av en levande organism och har effekt mot en annan levande organism. Dock är det ett medel mot tarmparasiten koccidios och klassas av EU som en fodertillsats. Det […]

Om uppfödningen

Hur gamla är kycklingarna när de kommer till gården? Kycklingarna kommer till gården när de är nykläckta. Till skillnad från däggdjur så har de en gulesäck vilken tillhandahåller näringen som den nykläckta kycklingen behöver. Inför kycklingarnas ankomst från kläckeriet till gården har stallet rengjorts, desinficerats och fått stå tomt i ungefär två veckor. Golvet fylls […]

Koccidios- och Clostridiosprogrammet

Vad är Koccidier Koccidier är en tarmparasit som förekommer hos alla fjäderfän, även hobbyhöns, och orsakar en infektion som är oerhört smärtsam för djuren. Eftersom Svensk Fågels medlemmar värnar om djurhälsa anser man att det inte är etiskt försvarbart att inte förebygga koccidios. Därför tillsätts jonofor koccidostatika i fodret. Koccidiostatika Jonofor koccidiostatika gör så att […]

Läs mer 2017/03/23

Program

Grunden till kontroll- och kvalitetsprogrammen lades i slutet av 1980-talet, med utgångspunkt i tre frågor: borttagandet av antibiotika i djurfoder, den nya djurskyddslagen och campylobacterdebatten. Sedan dess har programmen utvecklats och nya tillkommit. Läs mer om våra olika program i punkterna nedan. Fothälsoprogram Djurskyddsprogrammet Campylobacter Salmonella Smittskyddskontroll Koccidios- och Clostridiosprogrammet Säkra livsmedel Miljöprogram Antibiotikaresistenta bakterier – […]

Läs mer 2017/03/22

Foder

Kycklingen är det av lantbrukets djur som är bäst på att omvandla foder till kött, med andra ord är svensk kyckling fodereffektiv. När det gäller omvandling till livsmedel blir 1,65 kg foder till 1 kg kyckling. För att ta tillvara dessa egenskaper är det en förutsättning att fodret innehåller alla nödvändiga näringsämnen som protein, fett, […]

Livsmedelsstrategin missar den gyllene medelvägen

Regeringen har presenterat de stora dragen i sin Livsmedelsstrategi som nu följts upp med mer konkreta detaljer (Handlingsplan och en första Åtgärdsplan). Svensk Fågel, som representerar 99 procent av matfågelproduktionen, välkomnar regeringens ambition att mer mat kan produceras här hemma i Sverige. Vi lockas särskilt av Livsmedelsstrategins vision att den ”svenska livsmedelskedjan år 2030 är […]

Läs mer 2017/03/16

Frågor och svar

För att ge svar på frågor och motverka att felaktig information sprids har vi samlat de vanligaste frågorna på ett och samma ställe. Vi vill att du som konsument alltid ska kunna känna dig trygg och informerad när du köper produkter märkta med den Gula Pippin. Frågor och svar om märkningen Vad står Svensk Fågels […]

Läs mer 2017/03/03

Pilotstudie visar hur konsumenter vilseleds

Konsumenter blir allt mer medvetna om vad de lägger i varukorgen och föredrar kyckling från svenska bönder. En studie som genomförts av Svensk Fågel visar att konsumenter vilseleds att köpa kycklingspett från utlandet. Endast 7 procent av kycklingspetten som säljs i butikernas delikatessdiskar är svensk.  Endast 5 av 71 tillfrågade butiker har kycklingspett med svenskt […]

Läs mer 2017/01/16

Svenskproducerat efterfrågas i allt större utsträckning

När svenska konsumenter får uppge vad som är viktigast när de handlar mat svarar en klar majoritet ”att maten är svenskproducerad”. Det visar nya siffror från Livsmedelsföretagen. Intresset för svenskproducerat är den preferens som också ökat mest mot föregående år, medan smak hamnar på en allt lägre placering. Kvalitet, trygghet och hållbarhet rankas högre när […]

Läs mer 2016/12/12