antibiotika

Rekordlåg antibiotika-användning i svensk kycklinguppfödning

…och behöver få antibiotika. Även då är det viktigt med vilken typ av antibiotika som används. I Sverige undviks exempelvis antibiotikatyper som gynnar förekomsten av ESBL vid behandling av kyckling….

Läs mer 2022/08/12

Rekordlåg antibiotikaanvändning i svensk kycklinguppfödning

…god djurvälfärd för att skapa miljöer där antibiotikabehandling inte behövs. Antibiotikaförsäljning inom EU till livsmedelsproducerande djur: Figur 1: mg antibiotika per kg levande vikt Källa: Europeiska läkemedelsmyndigheten Varsamt användande vid…

Läs mer 2020/03/12

Hårda tag mot antibiotikaresistens

antibiotika. Även då är det viktigt med vilken typ av antibiotika som används. I Sverige undviks exempelvis antibiotikatyper som gynnar förekomsten av ESBL vid behandling av kyckling. ESBL är enzymer…

Läs mer 2022/07/12

Antibiotika – statistik för svensk kyckling och kalkon

…bra och är friska. I de få fall där antibiotika har behövts har man inte använt preparat som kan äventyra humanhälsan, varken till kyckling eller kalkon. Antibiotika till kyckling Antibiotikaanvändning…

Läs mer 2017/03/27

Antibiotikaanvändning och resistens i Sverige vs EU

…som på olika sätt kan spridas till andra bakterier hos djur och människor. Bilden nedan illustrerar hur användning/överanvändning av antibiotika kan spegla graden av antibiotikaresistens. Användningen av antibiotika till matfågel…

Läs mer 2019/10/11

Antibiotikaresistenta bakterier – ESBL

…2020 finns här. De senaste siffrorna inom vårt ESBL-program hittar du här: Årsrapport esbl 2021 populär slutgiltig Frågor och svar om antibiotika Antibiotikaresistens och ESBL i världen Fakta om antibiotikaresistens…

Läs mer 2017/09/05

Är svensk kyckling helt fri från antiobiotika?

…om antibiotika i kyckling. Vi lät därför vår expert, chefsveterinär Pia Gustavsson, reda ut begreppen: Pia Gustavsson, chefsveterinär, Svensk Fågel Frågor och svar om antibiotika i svensk kyckling 1.Finns antibiotika

Läs mer 2020/11/17

Frågor och svar

…fåglar är idag mycket bra. Våra bönder betraktas som föredömen globalt och i Sverige är antibiotikaanvändningen extremt låg. Endast sjuka fåglar får antibiotika och då på ordination av veterinär. Vilka…

Läs mer 2017/03/03

Om antibiotikaresistens/VRE

…där man använt antibiotikan avoparcin i svinuppfödningen. I Sverige har VRE aldrig hittats på svin. Kan man smittas med VRE när man är inne i ett kycklingstall? Ja, det finns…

Läs mer 2017/03/27

Myter och fakta om svensk kyckling

…uppfödd i princip utan antibiotika. I Sverige får kycklingarna endast antibiotika när de är sjuka, vilket de är väldigt sällan. Förra året behandlades endast 0,12 procent av kycklingflockarna. Våra bönder…

Läs mer 2019/06/19

Om koccidiostatika

Är koccidiostatika en antibiotika? Koccidiostatika är ett tillåtet medel som enligt en mycket strikt och teoretisk definition tillhör det man kallar antibiotika. Detta för att koccidiostatika bildas av en levande…

Läs mer 2017/03/27

En kycklings liv – så har kycklingarna det i bondens stall

…in dagsljus. Hälsostatus och tillväxt utan antibiotika Den generella hälsostatusen bland våra svenska kycklingar är idag mycket bra. Våra bönder betraktas som föredömen globalt och i Sverige är antibiotikaanvändningen extremt…

Läs mer 2018/11/12

Frågor och svar med anledningen av WWF:s Köttguide

…gör mycket rätt är att i stort sett inte används någon antibiotikabehandling i uppfödningen. Svenska kycklingar är friska och robusta och behöver inte någon onödig antibiotika. Dessutom har pandemin och…

Läs mer 2021/11/17

Foder

…att våra medlemsföretag tar ansvar för att 100 % av den soja som används i kycklingfoder skall vara ansvarsfullt producerad och GMO-fri. Inget fiskmjöl eller antibiotika Av hållbarhetsskäl används inte…

Läs mer 2017/03/22

ESBL och kyckling

…betydligt högre. ESBL står för Extended spectrum betalactamase och är en resistensmekanism hos vissa bakterier, ett enzym som gör bakterierna resistenta mot viss typ av antibiotika. Fullt friska djur och…

Läs mer 2020/03/12

Policyer

…att förbättra hälsoläget i såväl enskilda besättningar som hela näringen. Antibiotika Svensk Fågel arbetar aktivt och framgångsrikt för att minimera användningen av antibiotika. Generell användning är förbjuden och antibiotika får…

Läs mer 2017/03/27

Högre efterfrågan på svensk fågel trots minskad köttförbrukning

Svenskarna äter mindre kött och fågel men är noga med att välja svenskt. Det visar Jordbruksverkets senaste siffror över kött- och fågelförbrukning. Djurvälfärd, antibiotikadebatten och hälsoskäl kan vara faktorer som…

Läs mer 2019/08/30

Koccidios- och Clostridiosprogrammet

…jonoforer framförallt har effekt mot koccidier och används för att förebygga parasitsjukdomen koccidios betraktas de som medel mot parasiter och inte som det vi i dagligt tal menar med antibiotika….

Läs mer 2017/03/23

Så följer Svensk Fågel ECC – European Chicken Commitment

Svensk Fågels syn på djurvälfärd och ECC För Svensk Fågel är frågor om djurvälfärd, livsmedelssäkerhet och god djurhälsa med låg användning av antibiotika grunden för en hållbar kycklinguppfödning och har…

Läs mer 2018/03/16

Program

Grunden till kontroll- och kvalitetsprogrammen lades i slutet av 1980-talet, med utgångspunkt i tre frågor: borttagandet av antibiotika i djurfoder, den nya djurskyddslagen och campylobacterdebatten. Sedan dess har programmen utvecklats…

Läs mer 2017/03/22

Svensk kyckling – en värld av smaker

…från några av våra 120 utvalda svenska kycklingbönder. Den frigående kycklingen är varsamt uppfödd på våra kretsloppsgårdar utan antibiotika och fri från salmonella.   Tio i topp – svensk kycklings…

Läs mer 2019/09/11

Våga Fråga

…ifrån?” 3. Eller ”Jag har hört att importerad kyckling ofta föds upp med antibiotika och vill därför gärna välja svenskt. Är er kyckling från Sverige?” 4. Får du veta att…

Läs mer 2018/05/23

Fågel och forskning

…medel och indikationer som kvalitetssäkrar kontrollen. Omvärldsanalys av befintlig forskning internationellt – hur dockar vi på men även hämtar hem resultat av internationell forskning? Tex om alternativ till antibiotika/koccidiostatika där…

Läs mer 2019/10/23

Viktigt att kycklingen är svensk och att maten är trygg

…uppfödd med antibiotikabehandling Generellt visar resultatet att konsumtionen av kött minskar medan efterfrågan på svensk kyckling ökar. Liknande resultat visar också Jordbruksverkets senaste siffror . Andelen ätfärdiga produkter, till exempel…

Läs mer 2019/10/08

Om uppfödningen

…Sverige är antibiotikaanvändningen extremt låg. Endast sjuka fåglar får antibiotika och då på ordination av veterinär. Kycklingarna är stora. Vad matar ni dem med? Kycklingarna som växer upp hos våra…

Läs mer 2017/03/27