Fågel i siffror

Den svenska marknaden för matfågel

Produktion och konsumtion 

Enligt Jordbruksverket är matfågel det köttslag som har ökat mest sedan 1980 och mer än fyrdubblats till 23,1 kg per person 2021. Fågelköttkonsumtionen står dock endast för cirka 29 procent av den totala svenska köttkonsumtionen.

Andelen svenskt fågelkött av den totala konsumtionen landade på 75,9 procent och innebar knappt en minskning med -0,6 procent. En orsak till detta beror sannolikt på de klingade effekterna av pandemin under 2021, vilket framför allt betyder att importen tog tillbaka marknadsandelar, i synnerhet när uteätandet ökade under året.

Årssammanfattning matfågel 2021 (jmf med 2020)

  • Produktionen +6,1 % till 182 600 ton.
  • Import +10,2 % till 96 380 ton
  • Total konsumtion +6,6 % till 240 400 ton
  • Konsumtion per capita +6,0% till 23,1 kilo/person
  • Exporten +12,4% till 38 520 ton


Matfågel står för 29 procent av den totala köttkonsumtionen i Sverige. 
Konsumtion i Sverige per capita år 2021:

 

Covid-19 och fågelinfluensa påverkade

 Såväl produktionen som konsumtionen påverkades av både Covid-19 och fågelinfluensan under året.  I och med att uteätandet begränsades på grund av restriktionerna så hade den inhemska konsumtionen en positiv utveckling. Branschen hade dock stora utmaningar då avelsproduktionen drabbades av fågelinfluensa i början på året och tillgången till daggammal kyckling begränsades. Ökade foderpriser som under hösten anpassades i konsumentled, innebar tuffare köpval då övriga köttslag har haft en eftersläpning av justerade priser pga överproduktion av fläskkött på den europeiska marknaden. Även uteätandet ökade efter sommaren, vilket innebar en ökad andel importerade produkter.

 Siffror för matfågel i Europa 

Siffror för 2022: