Fågel i siffror

Produktion, konsumtion och export:

– Totalt producerades 97 miljoner kycklingar hos Svensk Fågels medlemsföretag under 2018.

– 2018 förbrukade svenskarna i snitt 22,1 kilo fågelkött per person, vilket utgjorde cirka 28 procent av den totala köttförbrukningen det året, vilket även inkluderar importerat fågelkött. Det var en marginell minskning från året innan – 2017 förbrukade svenskarna  23,3 kilo och  en ökning från 2010, då förbrukningen låg på 18,4 kilo fågelkött per person.

– Mellan 1995-2018 ökade fågelköttförbrukningen med 34 procenti Sverige. 69,7 procent av det fågelkött som förbrukades 2018 var svenskproducerat, jämfört med 64,9 procent år 2012.

– Medlemmarnas inhemska försäljningssiffror landade på motsvarande nivå som 2017, det vill säga ett index på 100,1. Under året minskade importen av fågelkött med -3,8 procent.  Mest importerades matfågel från Danmark följt av Holland och Tyskland.

– Exporten av svensk kyckling och kalkon var under 2018  var oförändrad. Sedan år 2009  har exporten av svensk matfågel ökat så mycket som 245 procent, främst till Hong Kong, Sydkorea och Japan.

Total förbrukning av kött (nöt, gris och lamm) och fågel per år:

 

Fågelkonsumtion 2018 – förklaring till årets siffror
En varm och torr sommar 2018 innebar ett grillförbud över hela landet och därmed minskad försäljning av grillprodukter. Även mer uteätande och fokus på matsvinn är viktiga aspekter i ett förändrat konsumtionsmönster.

2019 vänder matfågelförbrukningen uppåt
Enligt färska siffror från Jordbruksverket ser förbrukningen ut att vända uppåt för matfågelkonsumtionen (siffror för Q1-Q3, januari-oktober 2019) med en ökning på 2,1 procent.  Det är den svenska kycklingen och kalkonen vi äter mer av medan importerad matfågel sjunker (med  0,1 procent).

I februari/mars 2020 väntar slutliga resultat från Jordbruksverket för hela 2019 års siffror vad gäller förbrukning av matfågel.