Fågel i siffror

Fågel i Sverige

 • År 2020 ökade den inhemska försäljningen från våra medlemsföretag med 5,3 procent. Den svenska marknadsandelen av matfågel har enligt Jordbruksverkets beräkningar under 2020 ökat från 71,6 procent till 75,9 procent, vilket är en ökning med +7,8 procent jfr med år 2019.
 • Totalt producerades ca 106, 9 miljoner kycklingar hos Svensk Fågels medlemsföretag under 2020, vilket är 99 procent av den totala produktionen i Sverige. Den totala produktionen av kyckling ökade under 2020 med 5,5 procent till 161 900 ton.
 • Bland branschens medlemmar ökade exporten ökade med totalt 24,4 procent. Detta trots störningar på marknaden på grund av fågelinfluensan.
 • Konsumtionen av förädlade produkter, ”ready to eat” fortsätter att öka bland svenska konsumenter. Mycket även på grund av pandemin, som innebär att konsumenterna väljer färdiga rätter till lunch när man jobbar hemifrån exempelvis.
 • Under 2020 minskade importen till Sverige med hela -8,3 procent enligt Jordbruksverkets siffror. Den största andelen import/införsel kommer från Danmark, Nederländerna och Tyskland.


Produktion, förbrukning, import och export av matfågel per tusen ton år 2011-2020 enligt Jordbruksverkets siffror.

 • Enligt Jordbruksverkets beräkningar landar den totala konsumtionen av fågelkött på 21,5 procent per capita. Av den totala konsumtionen av kött och fågel i Sverige på gaffeln, dvs. köttslag i rå vikt och på gaffeln enligt Jordbruksverkets beräkningar, så står fågel för endast 25 procent av den totala konsumtionen där den största andelen består av gris- och nötkött.
 • Svenska folket äter i genomsnitt 22,4 kg kyckling per år och per person.
 • Produktion av fågelkött i EU
  I den totala produktionen av fågelkött  står andelen kyckling för 82 procent. Kalkon står för 14 procent samt anka och övrigtför 4 respektive 1 procent. Sex länder står för 74 procent avden totala produktionen i EU. Prognosen för självförsörjningsgraden beräknas till 113 procent såväl för år 2020 och 2021.

  Handel och export i världen
  Brasilien, USA och EU är de största exportörerna i världen.De största importörerna av fågelkött står Kina/Hong Kong, Japan samt Storbritannien och EU för. Preliminära siffror för 2020 (fram till november) visar på en nedgång av importen till EU från tredje land. Jämfört med 2019 så minskade importen med -14,1 procent där Thailand minskade med hela -24 procent. Även Brasilien minskade sin export till EU med -3,3 procent men står fortfarande för den största andelen av exporten till den europeiska marknaden.

  Beträffande EU:s export så minskade den med – 4,5 procent.Den största minskningen skedde till Ukraina som pga fågelinfluensa inom EU minskade sin import från EU. Utöver Storbritannien, som är den största mottagarlandet för produkter från resterande EU så är Ghana, Filippinerna, Ukraina och Kongo de största mottagarländer för produkter från EU. Till Ghana och Kongo ökade exporten med +16,2 respektive +29,3 procent.


  Källa: Jordbruksverket