Fågel i siffror

Statistik 2017

Konsumtion
Svenskarna äter alltmer matfågel. 2015 förbrukade svenskarna i snitt 22,4 kilo fågelkött per person. 2016 landade siffran på 23,6 kilo och 2017 på 23,2 kilo.

Produktion
Det producerades cirka 99 miljoner kycklingar hos Svensk Fågels medlemsföretag. Enligt Jordbruksverkets statistik för 2017 ökade produktionen av fågelkött ytterligare med 0,8 procent. Hos Svensk Fågels medlemmar ökade kycklingproduktionen med närmare 2 procent, vilket är högre än Jordbruksverkets siffror. Under året minskade även importen av fågelkött med 0,6 procent.

Även kalkonproduktionen har lyft och landade 2016 på totalt cirka 517 000 djur, 4 225 ton kalkon, vilket är en ökning med över 11 procent jämfört med året innan. Hos Svensk Fågel producerades drygt 90 procent av landets volym.

Import
Importen av fågelkött till Sverige från övriga EU ökade under 2016 med 6 procent, där Danmark stod för den största andelen. Tack vare att den svenska förbrukningen ökade under året ökade även andelen svenskt med 1,4 procent och hamnade på 67,3 procent av den totala förbrukningen. Import av kylda produkter ökade under året med totalt 7 procent. Volymen från Nederländerna ökade med hela 14 procent och idag står kyld dansk och holländsk kyckling för 74 procent av den totala importen av kyld kyckling. Här görs ingen provtagning av campylobacter av svenska myndigheter. Den vanligaste produkten som kommer till Sverige är kylda och frysta kycklingfiléer vilka tillförts saltlake, och EU:s regelverk om krav på ursprung har varit otydligt i frågan – något som är problematiskt. Branschorganisationen reagerar också på förekommandet av produkter med svenskklingande namn den svenska marknaden.

Export
Exporten av fågelkött från Sverige ökade med 14,4 procent under 2016. Andelen vingar, som huvudsakligen går via Danmark, ökade med hela 16 procent. Under larmet om fågelinfluensan i slutet av året minskade importen från Sverige till Hong Kong och Sydkorea med 21 respektive 10 procent.

Senaste prognosen från FAO, FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, visar att produktionen av fågelkött landade på 116 miljoner ton under 2016. Prognosen fram till år 2025 visar att fågelkött kommer att driva den främsta tillväxten bland alla animalier. Det här beror på att prisnivån är relativt låg jämfört med andra köttslag. Och priset är i sin tur kopplat till kycklingens goda fodereffektivitet, något som innebär en lägre klimatbelastning.