Historia

Från lyx till vardag
Ända in på 1950-talet betraktades kyckling som lyxmat i Sverige. Men den frysta kycklingen förändrade allt. I början av 60-talet när priserna på vanligt kött rusade i höjden och endast bättre bemedlade hade råd med t ex den färdiggrillade kycklingen de större butikerna lockade med, blev den frysta kycklingen gemene mans alternativ för söndagsmiddagen.

Kritik
Under 70-talet började fjäderfäbranschen utsättas för kritik. Man talade till exempel om att kycklingarna satt i trånga burar och i ren desperation skadade varandra. Under 80-talet ökade kritiken och den bestod till stor del av fördomar mot branschen men också en hel del sanning. Droppen blev när det stora campylobacterlarmet gick i mitten av 80-talet. Det var bakterier som den vanlige konsumenten aldrig hört talas om och en mindre köpbojkott utbröt. Initialt sjönk konsumtionen med 40 %.

Djuromsorgsprogram
Branschen var i gungning och enades om att krafttag behövdes. Man kallade samman bland andra kritiska företrädare för veterinärkåren och konsumenter, och gick tillsammans igenom hela uppfödningskedjan. Resultatet blev upprättandet av ett djuromsorgsprogram, med syfte att värna om djurhälsan från kläckning till slakt. Även strikta kontrollprogram gällande exempelvis transporter, campylobacter och miljö sattes i bruk. Alla med målet att förbättra djurskyddet och garantera säkra livsmedel.

Matfågelproduktionen har idag lyckats arbeta fram en modell, den svenska modellen, som är unik i världen.

Senast uppdaterad: 4 maj 2018