Svensk Fågels informationsdagar 2024 är nu avklarade

Svensk Fågels informationsdagar 2024 är nu avklarade

Varje år anordnar Svensk Fågel informationsdagar för våra medlemmar. Informationsdagarna ingår i projektet ”Informations- och demonstrationsaktiviteter om ökad djurvälfärd för lantbrukets djur” där Svensk Fågel har erhållit medel från Jordbruksverket inom Landsbygdsprogrammet.

Syftet med informationsdagarna är att skapa bästa möjliga förutsättningar till ett kunskapsutbyte och att kompetensen om djurvälfärd stärks. Innehållet under Svensk Fågels informationsdagar anpassas till de aktuella frågor och den trendutveckling som förekommit det gångna året vad gäller djurvälfärd.

Dagarna innehåller intressant information om djurens fysiologi, djurens behov av beteende, ben- och fothäsla, hantering av djuromsorgsprogram för avel/föräldradjuruppfödare, regelverk och ventilation med mera.

I år arrangerade Svensk Fågel sex informationsdagar på olika platser runt om i landet, anpassade efter deltagarnas behov. Vi på Svensk Fågel är mycket nöjda med utfallet av dessa dagar, där vi hade en betydande närvaro av deltagare och intressanta samt lärorika diskussioner. Vi vill uttrycka vår tacksamhet gentemot alla medlemmar som deltog och ser nu fram emot ett positivt 2024 för branschen.