Svensk Fågels Utbildningsdagar

Just nu är Svensk Fågels utbildningsdagar igång. Det är möten som ger energi och kraft i branschen där medlemmar och kollegor träffas för att byta tips och erfarenheter. I år sker utbildningstillfällena digitalt vilket inte bara minskar smittspridning, deltagarna slipper också resa, lämna gården och därmed sparas tid och pengar.

Utbildningsdagarna anpassas till de aktuella frågor och den trendutveckling som förekommit under året. De följer också lokala/regionala samt företagsanpassade förhållanden. Ett stort fokus kommer i år att vara beredskap på gården vid epizootiutbrott och djuromsorgsprogrammet.