Svenska folket väljer svensk kyckling: Men lågpriskyckling hotar bönderna

Svensk Fågels medlemmar som står för 99 procent av svensk kycklingproduktion i landet ökade sin inhemska försäljning med 4,2 procent under 2023. Samtidigt ökade importen av matfågel, som till stor del består av lågpriskyckling, med hela sju procent enligt Jordbruksverkets siffror för tredje kvartalet 2023. Något som hotar lantbruket och svensk livsmedelsförsörjning. Det framkom på Svensk Fågels årsstämma som hölls i Stockholm på tisdagen.

– Ett stort tack till svenska konsumenter som väljer kyckling från svenska bönder. Vad som dock är oroande är att handel och grossister köper alltmer lågpriskyckling. Den kommer ofta från länder där det inte finns motsvarande lagstiftning och kontroll av djurskydd, djurhälsa och livsmedelssäkerhet som vi har i Sverige. Detta samtidigt som det ställs allt högre krav på svenska bönder och livsmedelsföretag, det går inte ihop, säger Maria Donis, vd Svensk Fågel.

Ett annat mervärde som visar på den goda djuromsorgen i svensk uppfödning är att det på svenska gårdar knappt används någon antibiotika under 2023. Under året som gått var det endast 0,3 procent av de svenska flockarna inom Svensk Fågel som behandlades med antibiotika. Det gör Sverige till ett föregångsland när det gäller djurskydd.

På årsstämman samlades branschen med bönder och företag från hela Sverige. Bland årets talare fanns landsbygdsminister Peter Kullgren som berättade hur regeringen ska stärka den svenska livsmedelsberedskapen.

– Att det produceras livsmedel i Sverige är högsta prioritet, det är därför vi arbetar intensivt med en uppdatering av livsmedelsstrategin. Utöver ökad produktion så har aspekten försörjningstrygghet av livsmedel blivit allt tydligare de senaste åren. Jag är glad för det jobb som görs av de svenska kycklingbönderna och andra företag för att vi ska kunna köpa svenskproducerad matfågel, nu och i framtiden, säger landsbygdsminister Peter Kullgren

På årsstämman valdes kycklingbonden Ulrik Helgstrand till ny ordförande. Han efterträder Jenny Andersson som haft posten i åtta år. Ulrik Helgstrand är lantbrukare från Sörmland och han har lång erfarenhet från styrelsearbete i Svensk Fågel.

Fem frågor till Ulrik Helgstrand, ny ordförande i Svensk Fågel

Svensk Fågels styrelse för 2024

Svensk Fågels verksamhetsberättelse för 2023 

För mer information kontakta vd Maria Donis:

070-825 48 58

Maria.donis@svenskfagel.se