Policyer

Svensk Fågels medlemmar har antagit en rad överenskommelser som bland annat berör djurskydd, smittskydd, livsmedelskvalitet och miljö.

Koccidiostatika
Tarmparasiten koccidier förekommer hos alla fjäderfän och innebär lidande för djuren. Eftersom Svensk Fågels medlemmar värnar om djurhälsa anser man det inte vara etiskt försvarbart att inte förebygga koccidios. Därför tillsätts koccidostatika i fodret.

Användningen ska ske i enlighet med Svensk Fågels kontrollprogram avseende koccidios, och clostridios (en annan tarmsjukdom hos kycklingar). Programmet övervakas av Jordbruksverket och syftet är att förbättra hälsoläget i såväl enskilda besättningar som hela näringen.

Antibiotika
Svensk Fågel arbetar aktivt och framgångsrikt för att minimera användningen av antibiotika. Generell användning är förbjuden och antibiotika får endast ges till djur efter veterinär föreskrivning, för att lindra och bota sjukdom.

Branschens unikt låga användning beror på den svenska modell som lägger stor vikt vid förebyggande smittskydd, god djuromsorg och livsmedelssäkerhet.

Hormoner
Svensk Fågel stödjer det svenska förbudet att inte använda hormoner i uppfödning av matfågel för att öka tillväxt eller avkastning.

Marinad
Fryst kyckling förlorar vätska vid tillagning. Därför kan man tillföra saltlake för att den ska bli saftigare och därmed tåla hanteringen bättre. Att tillsätta saltlake i framförallt fryst kycklingfilé gör kycklingen mörare, och den blir lättare att tillaga och hålla varm.

Efter dialog med Livsmedelsverket har branschen enats om följande märkningspolicy:

För produkter som innehåller 13% saltlake och under ska det i varubeteckningen skrivas ”mörad kycklingfilé”. Produkter som innehåller högre andel saltlake än 13% ska benämnas som ”marinerad kycklingfilé”.

Vid tillsättning av kryddmarinering ska det framgå i varubeteckningen. T ex ”vitvinsmarinerad kycklingfilé”.

Foder

Vete
Foderblandningar till fjäderfä värmebehandlas enligt svensk lagstiftning för att förhindra salmonellasmitta. Spannmål som inte har värmebehandlats ska hanteras och kontrolleras enligt Jordbruksverkets föreskrifter om frivillig och förebyggande salmonellakontroll av fjäderfäbesättning.

Inget fiskmjöl
Fiskmjöl ska inte tillsättas i fodret då det har en negativ inverkan på miljön och världshavens ekosystem.

Ansvarsfull soja
Svensk Fågel är med och verkar för användning av mer hållbart producerad soja. All soja som våra medlemsföretag använder är certifierad av ProTerra eller RTRS (Roundtable on Sustainable Soy) via foderföretagen Lantmännen, Swedish Agro och Svenska Foder. Sojan är även fri från genmodifierade organismer (GMO).

Växelbruk
Att odla med växtföljd, så kallat växelbruk kan minska eller helt eliminera problem med flera sjukdomar, skadedjur och ogräs.

Miljö
Svensk Fågels klimatsmarta arbete pågår ständigt med ett flertal aktiva miljöprogram. Branschorganisationens medlemmar ska tillgodose dagens behov av matfågel, och samtidigt eftersträva en hållbar utveckling av resurser. Detta utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I linje med gårdarnas kretsloppsstruktur bör egenproducerat spannmål användas direkt i den egna kycklingproduktionen för att minimera transporter. Vidare bör halmen tas tillvara i form av bränsle eller strö.

Policy kring media och djurvälfärd

Senast uppdaterad: 20 oktober 2023