Antibiotika – statistik för svensk kyckling

Svensk Fågel arbetar aktivt och framgångsrikt för att minimera användningen av antibiotika. Generell användning är förbjuden och antibiotika får endast ges till djur efter veterinär föreskrivning, för att lindra och bota sjukdom.

Branschens unikt låga användning beror på den svenska modell som lägger stor vikt vid förebyggande smittskydd, god djuromsorg och livsmedelssäkerhet. Resultatet ger svenska kycklingar och kalkoner som mår bra och är friska.

Antibiotikaanvändning är idag i princip obefintlig. För 2020 användes: 0,3%  antibiotika (11 behandlade flockar av 3 557 slaktade)

Antibiotika användning 2011-2020