Miljö

Svensk Fågels klimatsmarta arbete pågår ständigt med ett flertal aktiva miljöprogram. Branschorganisationens medlemmar ska tillgodose dagens behov av matfågel, och samtidigt eftersträva en hållbar utveckling av resurser. Detta utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. I linje med gårdarnas kretsloppsstruktur bör egenproducerat spannmål användas direkt i den egna kycklingproduktionen för att minimera transporter. Vidare bör halmen tas tillvara i form av bränsle eller strö.

 

Senast uppdaterad: 27 mars 2017