På gården

Uppfödning
Förutom uppfödarna som föder upp föräldradjur finns det cirka 120 kycklinguppfödare inom Svensk Fågel. Dessa svarar för 99 procent av kycklinguppfödningen i landet.

Uppfödarna finns från Mälardalen och söderut, i anslutning till slakteriföretagen. Samtliga uppfödare har kontakt med ett slakteri och vissa slakterier har också egen uppfödning.

En uppfödare föder upp drygt sju omgångar kycklingar per år. Besättningarnas storlek varierar, men den medelstora genomsnittliga uppfödaren har cirka 85 000 kycklingar per omgång.

Djuromsorg och hygien
Djuromsorg och hygien är ett av de viktigaste inslagen i kyckling- och kalkonuppfödning. Uppfödaren måste följa en av världens strängaste djurskyddslagar och ett unikt djuromsorgsprogram utformat av Svensk Fågel.

Inför kycklingarnas ankomst från kläckeriet till gården är förberedelserna många och noggranna. Stallet har rengjorts, desinficerats och fått stå tomt i ungefär två veckor. Golvet fylls av hackad halm eller kutterspån och här går kycklingarna fritt under hela uppfödningstiden. De hålls aldrig i burar. Temperatur, ljus och fuktighet ställs in, och vatten och foder placeras lättillgängligt.

Kalkonerna som föds upp inom Svensk Fågel tas om hand på precis samma sätt.

Beläggning
I många länder regleras inte beläggningen (djurtätheten) i kycklingstallet alls. Inom EU gäller dock sedan juni 2010 maximalt 42 kilo kyckling per kvadratmeter, enligt Rådets direktiv 2007:43 om fastställande av minimiregler för slaktkyckling. Införandet av detta direktiv har inneburit att flera av EU:s länder tvingats till kraftiga minskningar av djurtätheten.

I Sverige tillåter djurskyddslagen max 36 kilo fågel per kvadratmeter. Ju bättre anläggning, stallmiljö och skötsel som uppfödaren har, desto högre beläggning är tillåtet.

Kretsloppsgårdar
Svensk Fågel sätter fåglarnas hälsa i första rummet, men värnar också om ett klimatsmart sätt att arbeta. Många av medlemsböndernas gårdar fungerar likt ett kretslopp där varje länk skapar en miljövänlig helhet. Kycklingstall värms med flis från den egna skogen och fodret kommer från spannmål odlad ute på åkrarna. Åkrarna får i sin tur näring från kycklingarnas gödsel. För att spara energi kontrolleras och underhålls ventilationssystemen noggrant.

Senast uppdaterad: 22 mars 2017