Säkra livsmedel

Den svenska modellen för djurhållning har präglats av att så långt som möjligt eftersträva ett oberoende av läkemedel, att sjukdomar förebyggs genom avel, näringsriktigt foder, god djurmiljö och skötsel. Istället för att i efterhand bota symptom har man arbetat i förebyggande syfte.

God djurhälsa är grunden till en sund och säker livsmedelsproduktion. I Sverige har gynnsamma naturliga förutsättningar och långvariga och målmedvetna insatser från samhället och näringen gjort den möjlig.

Medlemmar i Svensk Fågel ska verka för säkra livsmedel och det gör man bäst genom att följa branschorganisationens noggrant framarbetade kvalitets- och kontrollprogram.

 

Senast uppdaterad: 23 mars 2017