Smittskydd på gård (fd Salmonellaprogram)

Smittskydd på Gård (fd Salmonellaprogram)

Den svenska salmonellakontrollen infördes redan på 60-talet och det nuvarande programmet har drivits under många år som Frivillig förebyggande salmonellakontroll av fjäderfä.

Den 25 september 2015 trädde den föreskrift (2015:17, K 152) i kraft som gör det möjligt för näringens organisationer att driva frivillig och förebyggande hälsokontroll av fjäderfä. Svensk Fågel har sen dess ansökt och godkänts av Jordbruksverket för att driva programmet som idag kallas ”Smittskydd på Gård”.

Historik
1961 införde Sverige en lag om kontroll av förekomst av salmonella. Anledningen var flera salmonellautbrott i landet som kom från importerat kött. 1970 infördes en frivillig salmonellakontroll av fjäderfä och sedan 1984 är salmonellaprovtagning obligatorisk i besättningar över 500 kycklingar.

Den svenska modellen
Den frivilliga salmonellakontrollen som startade 1970 hade som syfte att främst förebygga salmonellasmitta på besättningsnivå. Den svenska modellen har tagit det ett steg längre. Med hjälp av omfattande provtagning och omfattande hygienkrav verkar den för att reducera risken för förekomst av salmonellabakterier i produktionskedjans samtliga led.

Krav ställs bland annat på att djurutrymmen utformas hygieniskt. Det innebär exempelvis att det krävs förrum i stallarna, som delas in orena och rena zoner. Särskilda hygienregler finns för att hindra smittspridning via människor och redskap. Det är även krav på att djuren måste köpas in från avelsanläggningar som är anslutna till programmet. Vidare måste uppfödningen ske i omgångar med efterföljande rengöring och desinfektion av stallarna.

Information om programmet;
Nedan finns information om Smittskyddsprogrammet i form av Plan och Riktlinjer, Ansökningsblankett och de rapporter veterinären använder vid inbesiktning av en ny anläggning/hus och vid Årlig kontroll.

Blanketterna finns i fill-in format (vilka kan fyllas i och skickas per mail).

Frågor
Eventuella frågor kring programmet kan besvaras av veterinär Pia Gustavsson, Svensk Fågel.

Pia Gustavsson nås på: Telefon: 0738-11 80 50 och e-post: pia@svenskfagel.se

Blanketter och rapporter:

Plan och riktlinjer Smittskyddsprogram 

Ansökan om anslutning till program Smittskydd på gård

Försättsblad inbesiktning formulär

Inbesiktningsprotokoll

Årlig kontroll formulär 2023

Årsrapport 2023 Smittskydd populär slutlig

Senast uppdaterad: 29 februari 2024