Svensk Fågels styrelse

I Svensk Fågels styrelse finns företrädare för uppfödarna, kläckeri-, slakteri- och foderföretag samt VD:n för Svensk Fågel. Följande personer sitter för närvarande i styrelsen:

Svensk Fågels styrelse

Ordinarie                

Ulrik Helgstrand, ordf                        Rösängs Lantbruk

Jens Christensen                                  Hättorps Gård

Arvid Tunemar                                      Svenstorp

Nina Yngwe                                            Blenta

Ola Andersson                                        SweHatch

Peter Andersson                                    Guldfågeln

Martin Starkman                                   Kronfågel

Juha Sarkinnen                                      Atria Sweden

Sven Hellberg                                         Lantmännen

Maria Donis, VD                                    Svensk Fågel

Suppleanter           

Eskil Svensson                                        Eskilsgård

Johan Andersson                                    Kronfågel

Frida Ottersten                                        Lunneberg Lantbruks

Magnus Swalander                                  Aviagen SweChick AB

Torbjörn Persson                                     Blentagruppen

Johan Ekerot                                             Guldfågeln

Daniel Magnusson                                    Atria Sweden

Sara Johansson                                          Sundfågel AB

Fredrik Reis                                                Svenska Foder

Svensk Fågels Arbetsutskott

Ulrik Helgstrand, ordförande och uppfödare till Kronfågel
Martin Strakman, Kronfågel och SweHatch
Peter Andersson, Blentagruppen
Juha Sarkinnen, Atria Sweden
Arvid Tunemar, uppfödare till Guldfågeln
Jens Christensen, uppfödare till Kronfågel
Eskil Svensson, uppfödare till Atria
Maria Donis, VD Svensk Fågel

 

För mer information kontakta:
Ulrik Helgstrand, ordförande: ulrik.helgstarnd@svenskfagel.se
Maria Donis, vd: 070 825 48 58, maria.donis@svenskfagel.se

 

 

 

Senast uppdaterad: 19 februari 2024