Svensk Fågels styrelse

I Svensk Fågels styrelse finns företrädare för uppfödarna, kläckeri-, slakteri- och foderföretag samt VD:n för Svensk Fågel. Följande personer sitter för närvarande i styrelsen:

Svensk Fågels styrelse

Ordinarie                

Jenny Andersson, ordf                                                              Stjärnamo Kyckling

Jens Christensen                                                                        Hättorps Gård

Ulrik Helgstrand                                                                        Rösängs Lantbruk

Torbjörn Persson                                                                       Blenta

Ola Andersson                                                                           SweHatch

Peter Andersson                                                                        Guldfågeln

Johan Andersson, vice ordf                                                       Kronfågel

Patrik Larsson                                                                            Atria Sweden

Sven Hellberg                                                                            Lantmännen

Maria Donis, VD                                                                        Svensk Fågel

Suppleanter           

Eskil Svensson                                                                           Eskilsgård

Arvid Tunemar                                                                          Arvid Tunemar EF

Frida Ottersten                                                                         Lunneberg Lantbruks

Thomas Carlson                                                                        Aviagen SweChick AB

Nina Yngwe                                                                               Blenta

Johan Ekerot                                                                             Guldfågeln

Daniel Magnusson                                                                    Atria Sweden

Jonas Tunestål                                                                          Kronfågel

Fredrik Reis                                                                               Svenska Foder

På bilden från vänster, bakre raden = Fredrik Reis, Ola Andersson, Peter Andersson, Jens Christensen, Torbjörn Persson, Thomas Carlson, Sven Hellberg och Johan Andersson.

Från vänster, främre raden = Arvid Tunemar, Eskil Svensson, Ulrik Helgstrand, Nina Yngwe, Jenny Andersson, Frida Ottersten och Maria Donis.

Svensk Fågels Arbetsutskott

Jenny Andersson, ordförande och uppfödare till Guldfågeln
Johan Andersson, vice ordförande, Kronfågel och SweHatch
Peter Andersson, Blentagruppen
Patrik Andersson, Atria Sweden
Ulrik Helgstrand, uppfödare till Kronfågel
Jens Christensen, uppfödare till Kronfågel
Eskil Svensson, uppfödare till Atria
Maria Donis, VD Svensk Fågel

För mer information kontakta:
Jenny Andersson, ordförande:  070 533 58 59, jenny.andersson@svenskfagel.se
Maria Donis, vd: 070 825 48 58, maria.donis@svenskfagel.se

 

 

 

Senast uppdaterad: 19 februari 2024