Svensk Fågels styrelse

I Svensk Fågels styrelse finns företrädare för uppfödarna, kläckeri-, slakteri- och foderföretag samt VD:n för Svensk Fågel. Följande personer sitter för närvarande i styrelsen utöver Maria Donis, VD, Svensk Fågel:

Ordinarie uppfödare:
Jenny Andersson, ordförande, omval

Jens Christensen, omval

Ulrik Helgstrand, omval

Suppleanter uppfödare:
Eskil Svensson, omval

Arvid Tunemar, omval

Frida Ottersten, fyllnadsval

Ordinarie kläckeriföretag:
Torbjörn Persson, omval

Johan Andersson, fyllnadsval

Suppleanter kläckeriföretag:
Thomas Carlsson, omval

Nina Yngwe, omval

Ordinarie slakteriföretag:
Peter Andersson, omval

Martin Starkman, nyval

Patrik Larsson, nyval

Suppleanter slakteriföretag:
Johan Ekerot, omval

Daniel Magnusson, omval

Jonas Tunestål, nyval

Ordinarie foderföretag:
Sven Hellberg, omval

Suppleanter foderföretag:
Fredrik Reis, fyllnadsval

Till ordinarie revisor valdes: Motala Revisionsbyrå AB

Ulf Danielsson, lekmannarevisor, omval

Till Suppleanter valdes: Sture Larsson, Revisor, omval

Henrik Weijber, lekmannarevisor, omval

Nya styrelseledamöter från 2022:

Johan Andersson, Jonas Tunestål
Patrik Larsson, Frida Ottersten

a