Svensk Fågels styrelse

I Svensk Fågels styrelse finns företrädare för uppfödarna, kläckeri-, slakteri- och foderföretag samt VD:n för Svensk Fågel. Följande personer sitter för närvarande i styrelsen utöver Maria Donis, VD, Svensk Fågel:

Ordinarie uppfödare:
Jenny Andersson

Jens Christensen

Ulrik Helgstrand

Suppleanter uppfödare:
Daniel Johansson

Eskil Svensson

Anders Larsson

Ordinarie kläckeriföretag:
Ola Andersson

Torbjörn Persson

Suppleanter kläckeriföretag:
Thomas Carlsson

Nina Yngwe, (fyllnadsval)

Ordinarie slakteriföretag:
Mats Hedlund, nyval

Juha Sarkkinen, omval

Peter Andersson, omval

Suppleanter slakteriföretag:
Martin Starkman, omval

Johan Ekerot, omval

Daniel Magnusson, omval

Ordinarie foderföretag:
Sven Hellberg, omval

Suppleanter foderföretag:
Joachim Brahce, omval

Till ordinarie revisor valdes: Beatris Torstensson, aukt. revisor, nyval

Ulf Danielsson, lekmannarevisor, omval

Till Suppleanter valdes: Sture Larsson, Revisor, nyval

Henrik Weijber, lekmannarevisor, omval