Svensk Fågels styrelse

I Svensk Fågels styrelse finns företrädare för uppfödarna, kläckeri-, slakteri- och foderföretag samt VD:n för Svensk Fågel. Följande personer sitter för närvarande i styrelsen utöver Maria Donis, VD, Svensk Fågel:

Ordinarie uppfödare:
Jenny Andersson, ordförande, omval

Jens Christensen, omval

Ulrik Helgstrand, omval

Suppleanter uppfödare:
Daniel Johansson, omval

Eskil Svensson, omval

Arvid Tunemar, nyval

Ordinarie kläckeriföretag:
Ola Andersson, omval

Torbjörn Persson, omval

Suppleanter kläckeriföretag:
Thomas Carlsson, omval

Nina Yngwe, omval

Ordinarie slakteriföretag:
Mats Hedlund, vice ordförande, omval

Juha Sarkkinen, omval

Peter Andersson, omval

Suppleanter slakteriföretag:
Martin Starkman, omval

Johan Ekerot, omval

Daniel Magnusson, omval

Ordinarie foderföretag:
Sven Hellberg,omval

Suppleanter foderföretag:
Fredrik Reis, fyllnadsval

Till ordinarie revisor valdes: Beatrice Thorstensson, aukt. revisor, omval

Ulf Danielsson, lekmannarevisor, omval

Till Suppleanter valdes: Sture Larsson, Revisor, omval

Henrik Weijber, lekmannarevisor, omval