Styrelse

I Svensk Fågels styrelse finns företrädare för uppfödarna, kläckeri-, slakteri- och foderföretag samt VD:n för Svensk Fågel. Följande personer sitter för närvarande i styrelsen för Svensk Fågel:

Ordinarie ledamöter
Ola Andersson, SweHatch
Jenny Andersson, uppfödare (levererar till Guldfågeln AB)
Jens Christensen, uppfödare (levererar till Kronfågel AB)
Magnus Lagergren, Kronfågel AB
Maria Donis, Svensk Fågel Service AB
Peter Andersson, Guldfågeln AB
Sven Hellberg, Lantmännen
Juha Sarkkinen, Atria Scandinavia
Torbjörn Persson, Blenta AB
Ulrik Helgstrand, uppfödare (levererar till Kronfågel)

Suppleanter
Eskil Svensson
Daniel Johansson
Anders Larsson, levererar till Guldfågeln AB
Olle Persson, Blenta AB
Thomas Carlsson, Aviagen SweChick AB
Johan Ekerot
, Guldfågeln AB
Martin Starkman, Kronfågel AB
Christian Gylche, Kronfågel AB
Björn Widegren, Atria Sverige AB
Joachim Brahce, Svenska Foder AB