Finns det i dag en beredskap bland myndigheter och bransch för ett utbrott?