Har Svensk Fågel uppfyllt de krav/de punkter som ställs i ECC?