Hur ser det långsiktiga arbetet/forskning kring djurvälfärd etc ut hos Svensk Fågel?

Inom Svensk Fågel finns en arbetsgrupp med särskilt fokus på forskningsfrågor som består av personer med kompetens inom hela värdekedjan d.v.s. inom områden som rör djurvälfärd, djurhälsa, foder och slakteri.

Viktiga forskningsområden för Svensk Fågel just nu:

  • Djuromsorg – vad uppfattas som god omsorg?
  • Benhälsa och god djurvälfärd
  • Hållbarhet och klimat
  • Hälsa – vad är hälsosamt med kyckling? Utveckla kunskapen kring näringsmässiga aspekter när det gäller kyckling
  • Vetenskapliga underlag när det gäller köttkontroll (för diagnoser som innebär relativt hög kassation).
  • Effektivisera kontroll på gårdar och slakteri – hitta tekniska medel och indikationer som kvalitetssäkrar kontrollen.
Svensk Fågel – uppfödning hos Per Lindahl, Kristianstad.
© Sven Persson / swelo.se