Vem i Sverige har det övergripande ansvaret om vi drabbas av fågelinfluensa?