Vilka kycklingraser används?

I Sverige finns det idag tre olika typer av kycklingraser, Ross 308, Ranger Gold och Hubbard. De flesta av Svensk Fågels medlemmar använder idag Ross 308 i sina stallar, men även Ranger Gold och Hubbard används i viss utsträckning.

Ross 308 är genom avel anpassade för uppfödning av traditionell svensk kyckling och uppfyller kraven som Sverige har när det gäller att hålla djuren friska från en rad fjäderfäsjukdomar. Med rätt foder och skötsel föds djuren upp utan negativ inverkan på välfärden.

De mer långsamtväxande raserna Rowan Gold och Hubbard är väl anpassade för nischuppfödning där djuren hålls under en lite längre period och där man tillämpar egna konceptuella krav.

Kycklingar växer av naturen snabbt, även de vilda fåglarna. Benämningen långsamväxande handlar om kycklingar som lever kanske 10–20 dagar längre än den traditionella kycklingen. Skillnaden mellan långsamtväxande och traditionella kycklingar i tillväxt rör sig med andra ord om ca 8-10 gram/dag, och finns ingen standard för detta då länderna har olika definitioner på vad som är en långsamväxande ras. Tillväxttakten avgörs även av stallmiljön, fodersammansättningen och skötsel

Utveckling och val av ras är inget som Svensk Fågel har synpunkter på då vikten snarare ska läggas på djurens förmåga, välfärd och friskhet. Varje ras har vitt skilda behov och det är viktigt att bonden anpassar foder och skötsel efter just den specifik ras de har för tillfället. Svensk Fågel följer upp kycklingarnas välfärd och hälsa genom våra gedigna kontroll- och smittskyddprogram och ställer samma höga krav oavsett vilken ras som våra bönder har i sina stallar.