Program

Svensk Fågel har inrättat en rad olika kontroll- och kvalitetsprogram som alla har syftet att förbättra djurskyddet och garantera säkra livsmedel.

Grunden till kontroll- och kvalitetsprogrammen lades i slutet av 1980-talet, med utgångspunkt i tre frågor: borttagandet av antibiotika i djurfoder, den nya djurskyddslagen och campylobacterdebatten. Sedan dess har programmen utvecklats och nya tillkommit. Läs mer om våra olika program i punkterna nedan.

 

Senast uppdaterad: 8 mars 2024