Vill du bli medlem?

Funderar du på att bli kyckling- eller kalkonuppfödare och undrar hur du ska komma igång? Vi hjälper dig gärna. Svensk Fågel representerar hela kedjan och har medlemmar bland uppfödare, slakterier, avelsföretag och foderföretag.

För att bli medlem finns det en hel del saker att ordna och hålla reda på. Har du som blivande uppfödare frågor om till exempel kalkyler och tillstånd får du gärna kontakta våra medlemmar i Uppfödargruppen.

Innan du börjar bygga upp din verksamhet är det viktigt att du har ett avtal med ett slakteri. Vi rekommenderar därför att du kontaktar ditt närmsta kyckling- eller kalkonslakteri. Här hittar du kontaktuppgifter till slakteriföretag som är medlemmar i Svensk Fågel. För frågor som rör avelsföretag, slakteri eller foderföretag är du välkommen att kontakta kansliet.

Medlemsfolder
I vår medlemsfolder hittar du fördjupad information om Svensk Fågel och hur vi arbetar.

Medlemsansökan
Ladda ned vår medlemsansökan och skicka till:

Svensk Fågel
105 33 Stockholm

Har du frågor om medlemskap går det bra att skicka ett mail till info@svenskfagel.se

Krav för medlemskap
Fysisk eller juridisk person som verkar inom matfågelbranschen kan antas som medlem eller intressemedlem i Svensk Fågel. Ansökan om medlemskap sker till Svensk Fågel och behandlas av styrelsen. Befintlig djuranläggning ska klassas och godkännas av rikslikaren innan man antas som medlem. Tills dess att anläggningen är besiktigad och godkänd av rikslikare gäller utrymmeskraven i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om djurhållning inom lantbruket m.m.: L 100, kap. 7 § angående utrymmeskrav, det vill säga, max 20 kilo per kvadratmeter.

För den fysiska eller juridiska person som har för avsikt att påbörja produktion av svensk matfågel finns möjlighet att antas som medlem så snart en ansökan om förprövning- och/eller miljötillstånd inlämnats till berörda myndigheter. Medlemskapet är villkorat av att relevanta tillstånd  lämnas och att tillstånden vinner laga kraft samt att anläggningen är besiktad och godkänd.

Läs mer i Svensk Fågels stadgar och policyer.

Användbara länkar

 

 

Senast uppdaterad: 13 mars 2017