Svensk Fågels integritetspolicy och GDPR

Inledning och bakgrund

Att skydda våra medlemmars integritet är viktigt för oss. Vi vill vara transparanta och tydliga mot våra medlemmar och andra kontakter i hur vi behandlar personuppgifter. Vi behandlar personuppgifter på ett så säkert sätt som möjligt och i enlighet med gällande lagstiftning. I denna integritetspolicy (”Policy”) informerar vi om hur vi behandlar personuppgifter rörande våra medlemmar och andra kontakter.

Svensk Fågel (se kontaktuppgifter nedan) är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som vi erhåller från våra medlemmar och andra kontakter. 

Ändamål med behandlingen 

Vi behandlar personuppgifter som vi får från våra medlemmar, samarbetspartners och avtalspartners. I förhållande till medlemmar är den lagliga grunden för behandlingen att behandlingen är nödvändig för att medlemmarna ska få relevant medlemsinformation, betala rätt medlemsavgift och kunna uppfylla ömsesidiga förpliktelser (t.ex. avseende Svensk Fågels olika program). I förhållande till andra än medlemmar är den lagliga grunden att behandlingen är nödvändig för uppfyllande av avtalsförhållanden. 

Vi behandlar även personuppgifter som vi erhåller från fågeluppfödare som inte är medlemmar i Svensk Fågel men som är med i program som Svensk Fågel hanterar. Svensk Fågel behandlar även personuppgifter, i form av kontaktuppgifter, från ytterligare producenter inom matfågelbranschen samt veterinärer för att snabbt kunna ge dessa aktörer information om eventuella sjukdomsutbrott. 

Som branschorganisation erhåller vi, och samlar in, olika kategorier av personuppgifter i samband med vår verksamhet. I regel behandlar vi personuppgifter som vi får från dig eller din arbetsgivare/uppdragsgivare, men vi kan även samla in sådan information från allmänna och/eller offentliga källor. 

I regel behandlar vi följande typer av personuppgifter:

  • namn, kontaktinformation (e-postadress, telefonnummer etc.), hemsideadress m.m.,
  • produktionsform och antal djur
  • uppgifter om betalningar och tid som medlemskapet gäller för
  • uppgifter inom ramen för respektive kontrollprogram, protokoll och besiktningar

 

Överföring av personuppgifter

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till tredje parter för att uppfylla rättsliga förpliktelser, avtal eller i forskningssyfte. 

De forskningsprogram som kan komma att få ta del av personuppgifter som Svensk Fågel behandlar är forskning som tar avstamp i de program för forskning som Svensk Fågel har från tid till annan, såsom Fothälsoprogrammet, Djurskyddsprogrammet, Campylobacter, Smittskyddsprogram, Koccidios- och Clostridiosprogrammet, Djurhälsoprogram, och övervakning av antibiotikaresistenta bakterier samt ESBL. 

För att personuppgifter som behandlas av Svensk Fågel ska lämnas ut till tredje parter i forskningssyfte som ligger utanför befintliga program som medlem är ansluten till, krävs alltid beslut från Svensk Fågels styrelse alternativt av arbetsutskottet när styrelsen har delegerat uppdraget. Vi kommer alltid att i första hand sträva mot att enbart lämna ut anonymiserade, avidentifierade uppgifter så att personuppgifter inte behöver behandlas. 

Varaktighet och behandling 

Personuppgifterna sparas under den tid som behövs för ändamålet med behandlingen. När personuppgifterna inte längre behövs för ändamålet kommer vi radera och avidentifiera dem.

Vi för inte ut eller på annat sätt behandlar personuppgifter utanför EU/EES. 

Vi utför inget automatiserat beslutsfattande (inkluderande profilering) avseende dina personuppgifter.

Registrerades rättigheter

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från oss om hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera personuppgifter om dig som är felaktiga eller missvisande eller begränsa behandlingen av sådana personuppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina personuppgifter inte behandlas för direkt marknadsföring (om så förekommer) samt att invända mot sådan behandling (och vi kommer då att upphöra med detta omedelbart) eller mot annan behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och i tillämpliga fall har du, om tekniskt möjligt, rätt att få personuppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar (s.k. dataportabilitet).

Om du är missnöjd med – eller har synpunkter på – hur vi behandlar dina personuppgifter kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige för närvarande är Integritetsskyddsmyndigheten (www.imy.se). 

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och revidera Policyn beroende på nya lagkrav och hur vi behandlar personuppgifter. Du kommer bli informerad om så sker och det är av betydelse för behandlingen av dina personuppgifter. Vänligen tillse att kontinuerligt kontrollera om denna Policy har förändrats (en vid var tid uppdaterad version kommer att finnas på www.svenskfagel.se).

 

Cookies

Svenskt Fågel använder cookies för att generera besöksstatistik. En cookie är en liten textfil som den besökta webbplatsen sparar på användarens dator. Informationen i filen används till exempel för att underlätta användning av webbplatsen.

Den som inte vill acceptera cookies kan ställa in sin webbläsare så att den automatiskt nekar till lagring av cookies eller informerar användaren varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom funktioner i webbläsaren kan vanligtvis också tidigare lagrade cookies raderas.

Följande cookies används av Svensk Fågel

KakaTypVaraktighetBeskrivning
Necessary
wpEmojiSettingsSupportssessionWordPress sets this cookie when a user interacts with emojis on a WordPress site. It helps determine if the user's browser can display emojis properly.
CookieLawInfoConsent1 yearRecords the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie.
cookielawinfo-checkbox-advertisement1 yearSet by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category .
cookielawinfo-checkbox-functional011 monthsThe cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional".
cookielawinfo-checkbox-performance011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance".
cookielawinfo-checkbox-analytics011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics".
cookielawinfo-checkbox-others011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other.
viewed_cookie_policy011 monthsThe cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data.
cookielawinfo-checkbox-necessary011 monthsThis cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary".
Functional
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYneverThe cookie ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY is used by YouTube to store the last search result entry that was clicked by the user. This information is used to improve the user experience by providing more relevant search results in the future.
yt-player-headers-readableneverThe yt-player-headers-readable cookie is used by YouTube to store user preferences related to video playback and interface, enhancing the user's viewing experience.
yt-remote-session-appsessionThe yt-remote-session-app cookie is used by YouTube to store user preferences and information about the interface of the embedded YouTube video player.
yt-remote-cast-installedsessionThe yt-remote-cast-installed cookie is used to store the user's video player preferences using embedded YouTube video.
yt-remote-session-namesessionThe yt-remote-session-name cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences using embedded YouTube video.
yt-remote-cast-availablesessionThe yt-remote-cast-available cookie is used to store the user's preferences regarding whether casting is available on their YouTube video player.
yt-remote-fast-check-periodsessionThe yt-remote-fast-check-period cookie is used by YouTube to store the user's video player preferences for embedded YouTube videos.
yt-player-bandwidthneverThe yt-player-bandwidth cookie is used to store the user's video player preferences and settings, particularly related to bandwidth and streaming quality on YouTube.
Analytics
_ga_*1 year 1 month 4 daysThis cookie is installed by Google Analytics.
_ga_H699NZG5202 yearsThis cookie is installed by Google Analytics.
_ga2 yearsThe _ga cookie, installed by Google Analytics, calculates visitor, session and campaign data and also keeps track of site usage for the site's analytics report. The cookie stores information anonymously and assigns a randomly generated number to recognize unique visitors.
CONSENT2 yearsYouTube sets this cookie via embedded youtube-videos and registers anonymous statistical data.
Advertisement
PREF8 monthsPREF cookie is set by Youtube to store user preferences like language, format of search results and other customizations for YouTube Videos embedded in different sites.
test_cookie15 minutesThe test_cookie is set by doubleclick.net and is used to determine if the user's browser supports cookies.
IDE1 year 24 daysGoogle DoubleClick IDE cookies are used to store information about how the user uses the website to present them with relevant ads and according to the user profile.
YSCsessionYSC cookie is set by Youtube and is used to track the views of embedded videos on Youtube pages.
VISITOR_INFO1_LIVE5 months 27 daysA cookie set by YouTube to measure bandwidth that determines whether the user gets the new or old player interface.
yt-remote-device-idneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt-remote-connected-devicesneverYouTube sets this cookie to store the video preferences of the user using embedded YouTube video.
yt.innertube::requestsneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
yt.innertube::nextIdneverThis cookie, set by YouTube, registers a unique ID to store data on what videos from YouTube the user has seen.
Others
VISITOR_PRIVACY_METADATA5 months 27 daysDescription is currently not available.

Kontaktuppgifter

Om du har några frågor eller synpunkter rörande vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på info@svenskfagel.se.

Personuppgiftsansvarig är Svensk Fågel, organisationsnummer: 802000-4415, Adress: 105 33 Stockholm, 0708254858, www.svenskfagel.se eller info@svenskfagel.se

Svensk Fågels styrelse, den 17 mars 2022

Senast uppdaterad: 7 april 2022