Svensk Fågel i jämförelse med ECC

Krav ECC Svensk Fågel
EU-lag om djurvälfärd Ska uppfyllas 2026 Uppfylls redan nu och tillämpar ännu strängare krav.
Beläggning I EU idag: 42 kg/m2

Enligt ECC år 2026: 30 kg/m2

Beror på stallklimat, de svenska kycklingbönder som idag är godkända för 36 kg/m2 är de med högst standard och villkoras med bland annat Fothälsoprogram.
Fothälsoprogram Inga krav i EU eller ECC Skall-krav som medlem i Svensk Fågel
Nerdragning av beläggning Inga krav Skall-krav som medlem i Svensk Fågel
Kycklingraser Vill sträva mot användning av ”hälsosamma raser” år 2026. Använder idag de korsade kycklingraser som forskning och de svenska djurhälsokraven samt klimat har visat passar bästa hållbara för svensk kycklingproduktion.
Ljus 50 lux Dagsljus/årstidsanpassat. 20 lux – med hänsyn till kycklingrasernas behov av mörkare perioder för nattvila.
Krav på naturligt ljus Inget krav Obligatoriskt fönsterkrav i stallar byggda efter 1994.
Inredning/berikning Ja En studie är genomförd och rapporterad till Jordbruksverket. Mer info
Luftkvalitet Ska uppfylla Annex 2. 3 enligt EU Broiler Directive år 2026 Uppfyller kraven redan nu.
Burar Krav på att inte använda burar år 2026 Uppfylls redan idag. Inga svenska kycklingar sitter i bur.
Gasbedövning Enbart gasbedövning ska användas år 2026 Elbedövning är under utfasning (planeringsfas år 2023-2025) och cirka hälften av svenska kycklingar bedövas idag med gas.
Tredjepartsgranskning Tredjepartsgranskning och transparens krävs till år 2026 Uppfylls genom ackrediterat kontrollorgan. Svensk Fågels medlemmar granskas även av Länsstyrelsen och Livsmedelsverket.

Svensk Fågels syn på djurvälfärd och ECC 

a