Djuromsorgsprogrammet

Djuromsorgsprogrammet sammanfattat i 6 punkter:

  1. 31 tekniska och skötselmässiga krav på gårdsnivå
  2. Fothälsoprogram
  3. Krav på kontinuerlig utbildning
  4. Krav på oberoende inbesiktning och kontinuerlig kontroll på gårdsnivå
  5. Krav på gott djurskydd vid lastning och transport
  6. Oberoende kontroll vid lastning och transport av ett ackrediterat kontrollorgan

För att en kycklingbonde ska kunna bli medlem i Svensk Fågel måste gården och uppfödningen uppfylla kraven i de kvalitetsprogram som finns antagna inom Svensk Fågel. De omfattar djurhälsa, djurvälfärd och smittskydd. Programmen tas fram i samarbete mellan myndigheter, forskare och näring för att på bästa sätt främja kycklingens stallmiljö och djurvälfärd, samt livsmedelssäkerhet.

Kontrolleras av ackrediterat kontrollorgan
För djurvälfärden finns det ett program som består av totalt 31 punkter och berör allt från daglig omsorg, värmeutrustning, foder och vatten till hygien och ströbädden i stallet. Svensk Fågels omkring 120 bönder får regelbundna besök av en revisor från ett ackrediterat kontrollorgan. Revisorn kontrollerar att kraven följs med hjälp av en checklista där punkterna i programmet bedöms. Resultatet från kontrollbesöket ligger som grund för hur många kycklingar bonden får ha i sitt stall.

Bönderna inom Svensk Fågel måste uppfylla ännu tuffare och mer långtgående villkor än den lägsta nivån i lagstiftningen. En stor skillnad mellan lagstiftningen och Svensk Fågels program är att det senare ställer högre tekniska krav på till exempel larm, ventilation och skötsel i stallarna. Poängen på de punkter som är direkt kopplade till skötsel av djuren väger tyngst när sedan slutpoängen beräknas.

Programmet fungerar så att de bönder som har den bästa kvaliteten i djurstallet, sköter sig bäst och får höga betyg i kontrollerna tillåts ha fler djur i sina stallar.  Inom Svensk Fågel får bonden ha maximalt 36 kilo fågel per kvadratmeter dagen före slakt. Det är cirka 20 procent lägre än vad som är tillåtet i EU:s regelverk. En del bönder väljer att ha färre djur trots att de uppfyller den högsta kvalitetsnivån, till exempel om de väljer att ha ett speciellt koncept som kund eller konsument efterfrågar.

Kontroll inför slakt
En årlig kontroll sker också i samband med lastning, transport och utlastning på slakteriet. Denna kontroll görs av ett ackrediterat kontrollorgan. Även här används en checklista där rådande lagstiftning kontrolleras, men även att alla som arbetar med djuren följer mer långtgående krav enligt Svensk Fågels djuromsorgsprogram.

Kontrollbesöket startar på gården där bonden intervjuas angående förberedelser och ansvarsområden. Sedan kontrolleras hanteringen av kycklingarna under lastningen. Kontrollanten undersöker så att lastbilen uppfyller alla krav för djurtransport och att chauffören har koll på reglelverket och hur hen ska framföra fordonet för att inte stressa kycklingarna. Kycklingarna följs sedan av kontrollanten hela vägen till slakteriet och fram till avlivningen. Personal som hanterar djuren intervjuas, kontrolleras och all nödvändig dokumentation verifieras.

Svensk Fågels Kontrollprogram Årsrapport 2023

 

Senast uppdaterad: 14 maj 2024