Om Svensk Fågel

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk matfågelproduktion och uppfödning. Vi står för 98 procent av matfågelproduktionen i Sverige.

Svensk Fågel är branschorganisationen för svensk matfågelproduktion och uppfödning. Vi står för 98 procent av matfågelproduktionen i Sverige. Vi representerar hela kedjan och våra medlemmar består av avelsföretag, kläckerier, fodertillverkare, bönder och slakterier. Våra medlemsföretag är Kronfågel, Guldfågeln, Atria Sweden, Knäreds kyckling, Bjärefågel och Ingelsta kalkon. Alla arbetar mot ett och samma mål – att ta fram världens bästa kyckling och kalkon.

Här hittar du våra stadgar.

Svensk Fågel samarbetar med många organisationer och inom en rad nätverk, både i Sverige, och internationellt. Detta gör att vi kan påverka utvecklingen i flera viktiga frågor, t ex arbetet med att bibehålla den goda svenska djurhälsan. Exempel på samarbetsgrupper där Svensk Fågel ingår är Stiftelsen Veterinär Fjäderfäforskning, World Poultry Science Association och AVEC.

Föreningen Svensk Fågel äger aktiebolaget Svensk Fågel Service AB. Verksamheten bedrivs inom aktiebolaget som tillhandahåller bland annat kvalitetsprogrammen inom djurvälfärd, djurhälsa och livsmedelssäkerhet, kompetensutveckling och en djurförsäkring för anslutna och godkända medlemmar. I medlemskapet i föreningen ingår medlemstidningen Fjäderfä som kommer ut 8 gånger per år.

Vill du bli medlem i Svensk Fågel?
Varmt välkommen att ansöka om att bli medlem hos oss här.

Senast uppdaterad: 4 maj 2018