Svensk Fågels kontroll- och kvalitetsprogram

Svensk Fågels är huvudman för flera olika kontroll- och kvalitetsprogram med syftet att förbättra djurhälsan, djurskyddet och verka för säkrare livsmedel. Programmen består av kriterier inom både djurhälsa, djurvälfärd och smittskydd på gård som utgör basen i Svensk Fågels verksamhet. Programmen är beslutade av Jordbruksverket där experter från andra myndigheter ingår.

Följande program drivs och har utvecklats av experter och myndigheter tillsammans med Svensk Fågel sedan 1980-talet:


Säkerställer produktion och ger underlag till forskning
Svensk Fågels program innehåller regler och krav som medlemmarna har att följa. Kontroll, provtagning och uppföljning av programmen utförs regelbundet och ligger sedan till grund för branschens utveckling och forskning samt utbildningsinsatser. Resultaten från programmen redovisas årligen till Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Syftet med Svensk Fågels program är att säkerställa en produktion av kyckling och kalkon med hög kvalitet och säkerhet för konsumenter. Mångårig fjäderfäexpertis med veterinär- och agronomkompetens finns på Svensk Fågel tillsammans med experter och forskare från myndigheterna, vilket behövs för att kunna driva programmen.

Kontroll av oberoende tredje part
Svensk Fågels program innebär att hela värdekedjan regelbundet kontrolleras av oberoende part. Programmen kontrolleras av veterinärer samt av det oberoende certifieringsorganet HS Certifiering. Gårdarna inbesiktigas inför anslutning till programmen, då det sker besök/kontroll av fjäderfäexperter och smittskyddsveterinärer, utöver myndighetens förprövning av stallar.

Senast uppdaterad: 15 juni 2022