Fortsatt uppgång för svensk kyckling

Konsumtionen av svensk kyckling har ökat under 2020 samtidigt som importen av utländsk kyckling har minskat. Även produktionen av svensk kyckling har ökat under året. En förklaring kan vara konsumenters efterfrågan och vilja att stödja svenska kycklingbönder för ökad hållbarhet och bättre djuromsorg.   

Senaste siffror från Jordbruksverket visar att svenskarna vill ha mer svensk kyckling på tallriken. Andelen svenskt av den totala förbrukningen ökade med 6,4 procent för perioden januari till september 2020. Samtidigt minskade importen med 6,8 procent under samma period.

Den svenska produktionen ökade under samma period 2020 med 4,5 procent och prognosen visar på en fortsatt ökning under sista kvartalet för 2020. Detta stämmer överens med de siffror som branschen själva sammanställer där produktionen av medlemmarnas produkter visar på en ökning med 4,9 procent jämfört med 2019.

Svensk Fågels konsumentundersökningar som genomförts av Ipsos under året visar att svenska folket värdesätter trygghet, hållbarhet och bättre djuromsorg. Konsumenterna vill framför allt stötta svenska bönder och en levande landsbygd, något som kan förklara de ökade produktions- och konsumtionssiffrorna av svensk kyckling och kalkon.

 

 

Senast uppdaterad: 5 november 2020