Möte med Christofer Fjellner

EU parlamentarikern Christofer Fjellner besökte Svensk Fågel och fick lära sig mer om vår bransch, varför vi är så framgångsrika när det gäller god djurhälsa, livsmedelssäkerhet och djurvälfärd. Vi passade också på att lyfta frågor som är aktuella på såväl europeisk nivå som nationellt.

Christoffer Fjellner har suttit i EU parlamentet i 12 år för moderaterna, han jobbar mycket med näringslivsfrågor, livsmedelssäkerhet och miljöfrågor. Stora och centrala områden som berör fågelbranschen i hög grad.

Det är viktigt för vår bransch att träffa företrädare för de politiska partierna, de måste se och förstå vår verklighet, vilka problem och möjligheter vi står inför så att de kan fatta bättre beslut i Bryssel och som påverkar bondens och branschens vardag i hela värdekedja. Det säger Maria Donis VD för Svensk Fågel.

Vi pratade mycket om de beslut som svenska myndigheter implementerar nationellt och som de hävdar är en följd till vad EU parlamentet har fattat beslut om, säger Maria Donis. Ibland misssar mydnigheterna vad som var syftet med en EU-reglering och då är det bra att ha en direktdialog med dom som var med och fattade beslutet.

Christofer Fjellner poängterade att det är inte alltid är så att Parlamentets intentioner med lagstiftningen överensstämmer med vad myndigheterna sedan beslutar att införa här i Sverige. Därför tycker han det är viktigt att både träffa branschen och länsstyrelserna för att förstå vilka konsekvenser som uppstår och hur man kan rätta till dem.