Svenska kycklingar sitter INTE i bur

Svensk Fågel välkomnar EU-kommissionens förmodade lagförslag om utfasning av burhållning, då kan övriga EU-länder närma sig de höga krav på djurvälfärd som redan finns i Sverige. Inga svenska kycklingar sitter i bur idag utan växer upp fritt i stora, luftiga stallar.

Nu lutar det åt att EU-kommissionen kommer lägga ett lagförslag om utfasning av burhållning, med ett förbud som slutpunkt. Det kommande lagförslaget började som ett medborgarinitiativ som på ett år samlade in 1,4 miljoner namn i 18 EU-länder till stöd för ett burförbud. EU-kommissionen överväger nu initiativet men är inte tvingad att göra något mer. Det lutar dock åt ett lagförslag med utfasning av burar inom lantbruket där år 2027 nämns av kommissionen som ett möjligt årtal för lagens ikraftträdande. Slutmålet är en burfri miljö för alla lantbruksdjur inom EU.

– Inga kycklingar i Sverige sitter i bur. Varken matfåglar eller föräldradjur i Sverige föds upp i burhållning. Vi välkomnar att EU-kommissionen nu lämnar ett förslag som närmar sig de höga kraven som vi redan har i Sverige, säger Maria Donis, VD för Svensk Fågel.

Svensk Fågels medlemmar, svenska kycklingbönder, arbetar både enligt svensk djurskyddslag, en av de striktaste i världen. Dessutom följer de Svensk Fågels egna kontrollprogram för ökad djurvälfärd. Allt för att djuren ska ha det bra.

Svenska kycklingar växer upp i stora luftiga stallar där de får sprätta fritt på en bädd av kutterspån och halm. En god djurhållning innebär också en låg antibiotikaanvändning, där svensk djurhållning är i världsklass.

Mer information och kontakt:

Maria Donis, VD, Svensk Fågel

Maria.donis@svenskfagel.se

070 825 48 58