Avel

Våra svenska kycklingar härstammar från avelsdjur som importeras från England och köps som far- och morföräldrar (Grandparents). Sverige har ingen egen avel eftersom detta skulle kosta för mycket i förhållande till det antal djur som behövs.

De raser som används idag har tagits fram i ett långsiktigt avelsarbete med fokus på friska, starka djur. Liksom i allt avelsarbete kontrolleras djuren ytterst noga så att inte medfödda defekter, sjukdomar eller andra störningar ska föras vidare i kommande generationer.

Grandparents
Blivande mor- och farföräldrar kommer som dagsgamla kycklingar till Sverige och placeras i karantän under de första åtta veckorna. Under denna period tas en mängd prover för att säkerställa att djuren inte bär på några sjukdomar.

Vid 18-20 veckors ålder flyttas mor- och farföräldrarna till ett värpstall utrustat med gott om värpreden. Här lever hönorna och tupparna ett fritt liv på golvet. Vid 24 veckors ålder börjar hönan att värpa och hon värper sedan ca 160 ägg under en period på 40 veckor. Varje dag samlas äggen in, desinficeras och transporteras till kläckeriet.

Parents
Äggen från värpstallet sätts till en början i ruvmaskiner där den miljö hönan själv skapar när hon ruvar efterliknas i mesta möjliga mån. Temperatur och luftfuktighet kontrolleras noggrant. Äggen ruvas med tjockändan uppåt och tippas flera gånger per dygn för att gulan (embryot) ska hållas centrerad. Precis som under naturliga förhållanden.

När äggen är 18 dagar gamla flyttas de över till kläckmaskiner där de får mer plats. Också här kontrolleras temperatur och luftfuktighet noga. Efter ytterligare tre dagar pickar kycklingarna sönder sitt skal. Dessa föräldradjur (Parents) sorteras efter kön och transporteras sedan till uppfödningshusen.

När föräldradjuren börjar värpa samlas äggen in och förs till kläckeriet. Där ruvas och kläcks äggen och räknas innan kycklingarna, våra matfågelkycklingar, skickas till uppfödarna.

Kalkon
De kalkoner som föds upp i Sverige idag härstammar framförallt från hybridrasen BUT (British United Turkey) från Storbritannien. Aveln baseras på import av föräldrafåglar. Det produceras två olika storlekar av kalkon. Den mindre, minikalkonen, som väger omkring 4,5 kg används oftast hel till jul. Den större, som väger över 14 kg, används för styckning eller som charkråvara.

Senast uppdaterad: 22 mars 2017