Vad står märkningen för?

Brukar du ta hjälp av olika kvalitetsmärkningar när du handlar? Då vet du också att det finns en uppsjö
märkningar och att det ibland kan vara svårt att veta vad som skiljer dem åt.

Även när du handlar svensk kyckling och kalkon kan du hitta olika märkningar, som till exempel Krav, Free range, majskyckling och vår
egen märkning med den Gula Pippin. Men det finns också kyckling utan några märken. Vi vill att du ska veta vad vår blågula märkning står för, så att du vet vad du lägger i varukorgen nästa gång.

För att en bonde ska kunna bli medlem hos Svensk Fågel och ha möjlighet att märka kycklingen eller kalkonen med den Gula Pippin måste bonden bland annat:

• Följa de svenska reglerna om djurskydd
• Följa Svensk Fågels omfattande kvalitets- och
kontrollprogram
• Få godkänt på de löpande kontroller som görs av
Svensk Fågel och myndigheter. Alla kycklingar och
kalkoner kontrolleras av myndighetens
veterinärer på slakteriet, stallarna besiktas av
oberoende kontrollant och får årligen besök av en
officiell kontrollveterinär
• Genomgå utbildning kring djurvälfärd, djurhälsa
och livsmedelssäkerhet

Det finns inga motsvarande krav som är lika omfattande inom andra märkningar som anger olika uppfödningsformer. Kyckling med Gula Pippin-märket är ett säkrare och klimatsmartare val. Kyckling från Svensk Fågel är säkrare och klimatsmartare

Djurens välmående – en självklarhet
För våra bönder är det a och o att kycklingarna och kalkonerna mår bra, deras arbete tas ofta upp som goda exempel i andra länder. I Sverige har vi strikta regler för djurens välmående men vi vill att du ska få kyckling och kalkon som är bättre än så. Därför har bönderna som föder upp matfågel märkt med Svensk Fågels symbol, Gula Pippin, ytterligare regler som de måste förhålla sig till.

Olika märkningar har olika krav
För att få föda upp kyckling och kalkon i Sverige finns det många krav som bönderna måste leva upp till. De är nationella krav som alla måste följa. Svensk Fågel har dessutom egna krav som rör djurhälsa, djurvälfärd och livsmedelssäkerhet som är ännu hårdare än de svenska
lagkraven. Dessutom anger märkningen att kycklingen och kalkonen är kläckt, uppfödd, slaktad och förädlad i Sverige. Därmed säkerställs kontrollen enligt de svenska kraven och transporter minimeras.

Produkter som är märkta med ”ekologisk”, ”tillgång till utevistelse” eller till exempel ”majskyckling” måste följa
krav som ställs i EU:s regelverk för handelsnormer. Dessa krav har ingen koppling till de svenska djurskyddskraven eller de tuffa kraven på god djurhälsa, djurvälfärd eller livsmedelssäkerhet som ställs inom Svensk Fågels kvalitetsprogram. Däremot är konceptet ett komplement till de kycklingar som föds upp bland Svensk Fågels medlemmar.

Tack vare de kvalitetsprogram som finns i Svensk Fågel bär våra kycklingar och kalkoner på betydligt färre sjukdomar och bakterier, de är dessutom garanterat fria från salmonella.

Varför ska du kolla efter Svensk Fågels märkning – den Gula Pippin?
Våra bönder håller kycklingarna friska och jobbar hårt med att få bort sjukdomar som salmonella och campylobacter, bakterier som kan göra oss sjuka. Det är ett fokus som är unikt för våra bönder och som vi är väldigt stolta över. För att du ska få en säker kyckling, skyddar våra medlemmar sina kycklingar och kalkoner genom att låta dem sprätta omkring i ett stort och luftigt stall för att minska risken att
bakterier i vår omvärld hittar in. Här har de det bra, de kan äta och dricka när de vill och strosa omkring på en mjuk bädd av halm eller kutterspån. Underlaget, som kontrolleras genom ett fothälsoprogram, strävar efter att ge fåglarna mjuka och fina fötter.

Våra bönder ger dem inga konstiga tillsatser
Fodret kycklingarna äter är också av högsta kvalitet. Oftast är det spannmål från gården och miljökraven är strikta. Exempelvis använder våra kycklingbönder aldrig fiskmjöl (vi vill minska risken för utfiskning av haven). Om kycklingen eller kalkonen matas med delvis
sojabaserat foder måste sojan vara GMO-fri och certifierad, vilket innebär att inga regnskogar skövlas för att producera sojan. Därmed verkar svenska kycklingbönder för en mer hållbar produktion av soja och Svensk Fågels krav ger därmed en mer hållbar uppfödning.

Kvalitetskrav och kontroller från start till slut
En Gula Pippin-kyckling blir, till skillnad från en del andra kycklingar, kontrollerad från start- till slutstation
och det finns hårda krav på kläckeri, foder, bonden samt slakteriet. Det betyder att krav och kontroll sker genom hela värdekedjan. På slakteriet har vi exempelvis löpande kontroller och utbildning av personal. Hos bonden sker oberoende kontroller av ett ackrediterat
kontrollorgan regelbundet för att säkerställa att kycklingarna och kalkonerna har haft det så bra som möjligt under sin vistelse på gården.

Strävar hela tiden efter att bli bättre
Vi vill att resten av världen ska fortsätta se våra bönder som förebilder och därför har vi ett nära samarbete med forskning och myndigheter. Vi vill att kycklingar, kalkoner, stallar och skötsel ska ligga på högsta kvalitetsnivå.

Du som konsument väljer själv vilka egenskaper du tycker är viktigast när du handlar. Vill du ha kyckling och kalkon som är godare, säkrare och klimatsmartare ska välja kyckling och kalkon från Svensk Fågel, märkt med den Gula Pippin.

Faktablad om märkningen som pdf

Senast uppdaterad: 12 augusti 2022